Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fejlesztőpedagógus

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
pedagógusképzés

A felvétel feltétele:

1. Pedagógus képzési területen óvó, tanító, gyógypedagógia, konduktor alapképzési szakokon szerzett szakképesítés
2. Bármely képzési területen tanári szakon szerzett szakképzettség, illetve tanári mesterképzésben szerzett szakképesítés bármely szakképzettséggel
3. Pedagógia, pszichológia képzési ágban egyetemi szintű pszichológia, pedagógia szakon, illetve pedagógia, pszichológia mesterképzési szakon szerzett szakképesítés
4. Az a), b) pontokban leírt szakképzettséggel pedagógus munkakörben eltöltött legalább két év gyakorlat
5. A d) pontban leírt szakképesítéssel oktatási nevelési intézményben eltöltött legalább két év gyakorlat

A szakirányú továbbképzési szak célja, a képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.
Ismeretek:
Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, egyéni és csoportos módszereivel.
Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban:
A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a tanulókat.
Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok:
Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában.
Kompetenciája:
azokra a gyermekekre terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzékszervekkel rendelkeznek, s érésbeli lemaradásuk vagy tanulási nehézségeik elsősorban a környezeti károsító hatásokkal indokolható. Kompetenciája nem terjed ki a sajátos nevelési igényű (tanulási zavar BNO kóddal) tanulók diagnosztizálására, sem ezek terápiájára. A sajátos nevelési igényű tanulók kiszűréséhez együttműködik a Szakértői Bizottsággal és tanulási zavar esetén a szakszerű terápia biztosítása céljából a gyógypedagógus kollegákkal.

A képzési idő félévekben: 4 félév
(előzetes tanulmányok beszámításával ez maximum 2 félévvel csökkenthető. Beszámítható: Fejlesztőpedagógus 120 órás tanfolyam, alapítási eng. szám: T-300730-340/1999; ELTE pedagógus szakvizsga-preventív és korrektív pedagógiai pszichológia; egyéb: tematika és megszerzett minősítés alapján)

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 (előzetes tanulmányokból beszámítható max. 60 kredit

Érdeklődni lehet:

Dr. H. Nagy Anna
1075 Budapest Kazinczy u. 23-27. I.em. 106.
Tel.: 1/461-4500/3856;
e-mail:tatok@ppk.elte.hu

Jelentkezési lap
Számlakérő nyilatkozat
Válasz küldése