Találkozás Örvényesen

Itt szólhatsz hozzá az aktuális közleményekhez
Avatar
Dóri
Hozzászólások: 698
Csatlakozott: 2008.02.28. 08:16
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Dóri »

Látom, a felmerült kérdéseket szeretnétek tisztázni.
Ha feltennétek a kérdések listáját, akkor mások is (pl. én is) beszállhatnának. Nem egy-két embernek kellene végig nyálazni az irományokat.Dóri
Avatar
plichta

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: plichta »

Kedves Doti!

A felsős programnál is a nyíllal indítsd el, és utána a bal felső sarokba írd be az 5-8 számokat, így ahogy írtam kötőjellel, és nyomd meg a mellette levő nyilat, átemeli a felsős adatbázist is.

Írd meg sikerült e! Egyébként a felsősben van egy tájékoztató, olvasd el ( Adobe)!
Ildi
Avatar
Marianna

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Marianna »

Kedves Mindenki!
Bár éjszaka és fáradtan értünk haza,nem tudjuk feledni ezt a két remek napot, amit együtt töltöttünk. Köszönjük valamennyiőtök segítségét, a jó hangulatot a "szakmaiságot". Megígértem és hamarosan fel is teszem a kért anyagokat.
Hogabi, Zseni köszönjük a lehetőséget! :P :P
"Ha sokan tudnák,
mit sokan tudnak,
sokan jutnának,
hova sokan jutnak.
Ha sokan tennék,
mit sokan tesznek,
jobb lenne a világ-
Így hiszem.... (Angol népköltés)
Azt hiszem velünk jobb a világ. Marianna
Avatar
bégé

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: bégé »

Megnéztem a képeket, és mosolyogtam Rátok! Ezt csak azért tettem, mert lélekben Veletek voltam. Minden arról árulkodik, hogy nem volt hiábavaló a sok munka, és még "mi", itthon maradt tagok is profitálunk, mert az anyagokat szerencsére nem titkosítjátok! Köszönjük!
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Az anyagot nem titkosítjuk, sőt, mindenki számára elérhetővé tesszük, de az ott felmerült problémákra, amelyekre ott nem tudunk választ kapni, több utánajárást igényel.
Remélem jövőre nem csak lélekben, hanem személyesen is együtt leszünk!
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1421
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Egy kis olvasmány amíg a folytatás elkészül. Egészítsétek ki az alapján amit hallottatok a két előadótól, főleg az óvodai részt! Küldjétek nekem, hogy egységes keretbe tudjam tenni. Köszönöm! Gabi


Az SNI gyermekek, tanulók ellátása

A felülvizsgálat alapján készített szakvélemények megállapították:
1. a sajátos nevelési igény fennállását
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége miatt: SNI-a
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt; BTMN

2. 2008. szeptember 1-jétől a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók: SNI-b
Iskolai fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak. [Kt. 30. § (7) bekezdés]
Az iskolai fejlesztő foglalkozásnak – a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített
szakvéleményben foglaltak szerint, a Kt. 52. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott
időkeretben történik, melynek megszervezéséért a nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős. [Kt.35. § (4) bekezdés]

A szakértői és rehabilitációs bizottság a szakvéleményben leírja a gyermek szakemberigényét (logopédus, gyógypedagógus stb…)
A gyógypedagógus az, aki minden feladatot elláthat, kivéve a logoterápiát, mely a logopédus feladata.
Minden intézménynél (mely gyermekeket vizsgál) meg van a lista, hogy milyen típusú iskolák vannak.
Az SNI-b tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellátására – amennyiben ezt a szakértői
vélemény javasolja, vagy lehetővé teszi – a gyógypedagógus mellett, a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező szakember - pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus megbízható, ha a szükséges kompetenciákat szakirányú továbbképzés keretében elsajátította.

A gyógypedagógiai tanár/terapeuta végzettsége, kategóriánként:
- tanulási zavarok esetén (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) logopédus, gyógypedagógus
- beilleszkedési, magatartási zavarok esetén pszichopedagógia szakos gyógypedagógus
- integráltan oktatott, nevelt tanulásban akadá¬lyozott (értelmileg enyhe fokban sérült) gyermekek ellátásához oligofrénpedagógia, vagy tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus

Dokumentációk


- Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik, dokumentációja a központilag kiadott egyéni fejlődési lap (a külív nyomtatványszáma:
Tü. 356 r.sz. a belív nyomtatványszáma: Tü. 357 r.sz.).

A fejlesztési tervet minden esetben az készíti el, aki a fejlesztést végzi!

Az egyéni fejlesztési lapot az igazgató írja alá, a belív folyamatosan írható
A foglalkozásokat a logopédiai naplóba vagy a csoportnaplóba kell vezetni. (Tü. 358 r. sz.)

Tehát ami kell és kötelező:

Az Egyéni Fejlődési Tü.356 rsz és Tü.357. rsz nyomtatványokon; mindkettőt meg kell rendelni, mivel egyik a fedő-lap, a másik pedig a belső lapokat tartalmazza.
• A Haladási Napló a rehabilitációs órák feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti bontásban, félévi és év végi állapotrögzítéssel.
• Egyéni Fejlődési Lap pedig a gyermek/tanuló ál¬lapotában végbement nagyobb változásokat rögzí¬ti, egy-egy terápiás periódus lezárását tartalmaz¬za /az Egyéni Fejlődési Lap négy (4) tanévre érvényes/.


Fejlesztő pedagógus

A fejlesztő pedagógusi munkakör létrejötte nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy adott gyerekcsoporttal több szakember dolgozhat egy időben.
A munka alapelve az osztálytanítók munkájának segítése. A gyerekek képességeihez, szükségleteihez való alkalmazkodás és olyan tevékenység, amelyek a hagyományos keretek között nehezen megvalósíthatók.
A fejlesztő pedagógus végzettségét tekintve egyenrangú társa az osztályban tanító pedagógusnak. Munkamegosztásuk ezen alapul. Együttműködésük keretei:
- A fejlesztő pedagógus a tanórával párhuzamosan egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat tart.
- A két pedagógus bontott tanulócsoporttal dolgozik.
- Együtt vezetik a foglalkozásokat.
- A fejlesztő pedagógus vezeti a foglalkozást, lehetőséget teremtve kollégájának az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásra, korrepetálásra.
Speciális végzettségéből eredően mind kollégái, mind a szülők számára konzultációs lehetőségeket biztosít.
Minden iskola ahol fejlesztés történik a minimális eszközigénynek meg kell lennie.
A tanulónak joga, - integráció esetés is, - hogy abból a speciális tankönyvből tanuljon, melyből a tananyagot el tudja sajátítani.

Kötelező felülvizsgálatok:

14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 26/A § (1)

SNI a) 121. § (1) 29. a) értelmében megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd
• - organikus háttér bizonyítása gyermek-neurológus vagy gyermek- és ifjúságpszichiáter orvos
• - bármely intelligencia övezetben szórt IQ képességprofil- pszichológus
• - hangsúlyos tanulási zavarok izoláltan vagy kevert előfordulás: dyslexia - az olvasási készség zavara, dysgraphia - az írás-helyesírás zavara, dyscalculia – a számolási készség zavara, kevert zavar, kevert specifikus fejlődési zavarok - gyógypedagógus

Ellátása:
- integrált oktatás / nevelés
- pedagógiai célú rehabilitációs, gyógypedagógus által
- heti kötelező óraszám 15 %-ában
- kötelező tanórai foglalkozásokon túl szervezhető (közoktatási törvény 52. § 6. bek.).
- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál kötelező felülvizsgálat

SNI b) 121. § (1) 29. b) értelmében a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd:
• organikus háttér hiányának bizonyítása gyermek-neurológus vagy gyermek- és ifjúságpszichiáter orvos
• bármely intelligencia övezetben szórt IQ képességprofil – pszichológus
• hangsúlyos tanulási zavarok izoláltan vagy kevert előfordulás:
dyslexia - az olvasási készség zavara, dysgraphia - az írás-helyesírás zavara, dyscalculia – a számolási készség zavara, kevert zavar, kevert specifikus fejlődési zavarok - gyógypedagógus

Ellátása:
- integrált oktatás, nevelés
- fejlesztő foglalkoztatásra jogosultság fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógus
- fejlesztő foglalkoztatás a heti kötelező óraszám 15 %-ában (közoktatási törvény 52. § 6. bek.).
- kötelező tanórai foglalkozásokon túl
- az ellátást a területileg illetékes nevelési tanácsadó segíti
- a fejlesztő foglalkozások megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős
- Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál kötelező felülvizsgálat

BTMN
- tanulási nehézség …… különböző tantárgyakból
- tanulási gyengeség ….. különböző tantárgyakból

Ellátása:
- integrált oktatás, nevelés
- fejlesztő foglalkoztatás
- a fejlesztő foglakozások szakvéleményekben megfogalmazottak szerinti szervezéséért az intézmény vezetője a felelős
- ezt a nevelési tanácsadó ellenőrzi
- tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól
- nevelési tanácsadónál kötelező felülvizsgálat (minden harmadik tanévben).

Tanulási gyengeség ≠ BTMN
- többségi pedagógiai eszközökkel kezelendő
- nincs fejlesztés, hanem korrepetálás, differenciált segítségadás
Az ellátáshoz szükséges gyógypedagógiai / fejlesztőpedagógiai végzettség

14/1994. ( VI. 24. ) 20.§ (4) bekezdés:

(4) A szakértői és rehabilitációs bizottság az enyhe értelmi fogyatékos tanuló és a más
fogyatékos tanuló fejlődését az első vizsgálatot követő egy év eltelte után, azt követően, a
tanuló tizenkét éves koráig kétévenként, ezt követően és a nem említett többi fogyatékosság
esetén háromévenként hivatalból felülvizsgálja.

14/1994. (VI. 24. ) 23.§ (5) bekezdés:

(5) A nevelési tanácsadó a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási
rendellenességgel küzdő gyermek, tanuló fejlődését – mindaddig, ameddig a rehabilitációs
célú foglalkoztatás fennáll – az első vizsgálatot követő második évben, ezt követően
háromévenként felülvizsgálja.

DIFER – teszt. Ki végezze és mikor ajánlatos elkészíteni?

A DIFER-ben szereplő tesztek diagnosztikus képet nyújtanak a készségek fejlettségéről.
Az első osztályba belépő tanulónál a tanító néni végzi el. Bár a tesztrendszer az óvodás kort is megjelöli, de a tanító néni a fejlesztést be tudja építeni az órájába, majd a második év végén megismétli a tesztet.

Folytatjuk....
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
Dóri
Hozzászólások: 698
Csatlakozott: 2008.02.28. 08:16
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Dóri »

Köszönjük szépen a beszámolót (az első részt?), jól összefoglalja a konferencián is elhangzottakat.
Köszönjük a sok munkát, ami megelőzte a találkozót.
Van egy kérésem is: A csoportképet nem lehetne feliratozni, hogy ki kicsoda? Persze csak akkor, ha nem titkos. Ha már személyesen nem találkoztunk, legalább képről ismerjük meg egymást. Köszi, Dóri
Avatar
bégé

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: bégé »

A DIFER- hez annyit szeretnék hozzászólni, hogy az általános iskolába bekerülő 1. osztályos gyerekeknél eddig több tanévben is el kellett már végezni a DIFER vizsgálatot okt. 15-ig. Természetesen használható az óvodásoknál és iskolásoknál is egyaránt. A különböző fejlesztési terültekhez kapcsolódó szakkönyvei pedig rengeteg ötletet tartalmaznak, amelyek a gyógy-, és fejlesztőpedagógiában is megállják a helyüket. (Írásmozgás koordináció, beszédhanghallás, szocialitás fejlesztése).
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

DIFER-hez csak annyit szeretnék hozzászólni, mivel kicsit az óvodai részben vagyok érdekelt, hogy óvodában is be lehetne vezetni a DIFER mérést, igaz ott még nem kötelező, de gyerek az óvodában kapott DIFER-t tudná vinni tovább az iskolába is. Az iskolában viszont az eddigi eredményeiről kapnának egy áttekintő képet.
Az iskola nagyon jól le van szabályozva, de az óvoda nincs. Egyenlőre ott ezzel még nem nagyon foglalkoznak, pedig véleményem szerint pár alapdolgot már ott el kellene tudni kezdeni azért, hogy az iskolába kerülésnél alapvető dolgokkal nem lenne probléma. Ugyan úgy mint az iskolában, már az óvodában is egyre több a problémás gyermek, akivel fejlesztőpedagógus vagy gyógypedagógusnak kell foglalkozni. Amennyire én átlátom az utazó fejlesztő- és gyógypedagógusok nem tudnak az egyre nagyobb számba megjelenő gyerekekkel az óvodában foglalkozni, pedig minden tőlük telhetőt megtesznek, sőt talán többet is, ami elő van írva nekik.
Várom nálam nagyobb szakértők hozzászólását! :)
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Találkozás Örvényesen

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Dóri írta:Van egy kérésem is: A csoportképet nem lehetne feliratozni, hogy ki kicsoda? Persze csak akkor, ha nem titkos. Ha már személyesen nem találkoztunk, legalább képről ismerjük meg egymást. Köszi, Dóri
Igen, ezzel elkövettem egy óriási hibát, hogy nem kérdeztem meg ott azonnal a helyszínen mindenkitől a nevét. :oops:
A névsor meg van, de mivel most találkoztunk először a kép alapján nem tudom beazonosítani az illetőt.
Ha valaki felismeri magát :) privátba vagy itt a fórumba megírja, hogy hol található a képen, akkor a névsor is felkerül, aminek természetesen alapból ott kellene már lennie.
Válasz küldése