Óvodába járási kötelezettség

Kérdések és válaszok törvényekről, rendeletekről.
Avatar
zsoltzsolt

Óvodába járási kötelezettség

Hozzászólás Szerző: zsoltzsolt »

Ha valaki még nem olvasta volna:

2013. évi C. törvény
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése
és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról*

1. § A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  gyermek hároméves korától annak az  évnek az  augusztus 31. napjáig, amikor az  ötödik életévét betölti,
az  óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az  esetben, ha a  családi napköziben
a  szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a  3.  mellékletben az  óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az  óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt
követelményeket.”
2. § Ez a törvény 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Áder jános s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
Válasz küldése