PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

A képzés célja:
A képzés keretében a pedagógusok a közoktatási rendszer és intézmények eredményes irányítására, működésére; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeire, azoknak a szaktárgyi oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazására; az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveire és módszereire vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek.

A részvétel feltételei:
A jelentkezés feltétele: Pedagógus munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
A képzés indításának feltétele: A képzés minimum 20 fő jelentkezésével indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

* Pedagógus-szakképzettség esetén: szakvizsgázott pedagógus
* Pedagógus-szakképzettség hiányában: a pedagógus szakvizsga követelményeinek eleget tett.

A kínált végzettség: A pedagógus szakvizsga letétele alkalmazási követelmény intézményvezetők, vezetőtanárok esetében, szaktanácsadói megbízásnál, vizsgaelnöki, szakértői névjegyzékbe történő felvételnél. (Nem jelent újabb szakképesítést.)

Érdeklődni, jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Dr. H. Nagy Anna
ELTE PPK Oktatási Hivatal, Továbbképzési Csoport
1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 06-1/461-4500/3856;
Fax.: 06-1/461-4530;
e-mail: tatok@ppk.elte.hu

A képzés 2007. szeptemberében indul.
A jelentkezés határideje: 2007. július 1.
Jelentkezési lap
Számlakérő nyilatkozat


A képzés szerkezete:
I. 180-200 kontakt óra, kötelezően oktatott tanulmányi terület (tartalmát a képesítési követelményekről szóló 41/1999. OM rendelet írja elő):

* Közigazgatási vezetési ismeretek
* A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet működése és külső kapcsolatai
* A nevelési-oktatási intézmények hatékonyságának mutatói, lehetséges mérési módjai
* A pedagógus az iskolai szervezetben
* Sajátos pedagógiai és/vagy pszichológiai ismereteket igénylő személyek / csoportok nevelése-oktatása

II. 180-200 kontakt óra választható tanulmányi területekből
II.1. A 2007/2008. tanévben biztosan induló választható szakirányok:

* Preventív és korrektív pedagógiai és pszichológiai ismeretek nyújtása (előfeltétele a Fejlesztőpedagógia 120 órás tanfolyam elvégzése)
* Vezetőtanári, mentortanár felkészítés
* Zenei munkaképesség-gondozás
* Az iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatás feladatainak ellátása
* Könyvtárpedagógia
* Az inklúzió pedagógiája
* Család- és gyermekvédelem pedagógiája
* Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
* Szakképzés, szakképzésfejlesztés

II.2. A 2007/2008. tanévben akkor indul képzés, ha legalább 25 fő jelentkező van a programra

* A történelem és történettudomány szociálpszichológiája
* Iskolai nevelési és szociálpszichológiai ismeretek nyújtása
* A lelki és fizikai egészség megőrzésének és fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései az iskolában
* Diáktanácsadás
* Tantárgypedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (matematika)
* Felkészítés iskolai szabadidős programok szervezési feladataira

A képzés időtartama: 4 félév

A képzés helyszíne: ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Foglalkozások formája, módszerei: Az oktatás előadások, szemináriumok, gyakorlatok formájában történik a képzés folyamán.

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása: A képzés heti egy teljes napot vesz igénybe a szorgalmi időszak folyamán (pénteki napokon).

A számonkérés módja: A tantárgyakat a félévek végén a tanterv szerint aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. A négy félév sikeres elvégzése esetén a hallgatók záróvizsgát tesznek, mely magába foglalja a záródolgozat megvédését is.

Tandíj: 110 000 Ft/félév
Igénybevehető kedvezmények:

* A 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet a költségtérítéses képzésben részt vevő, gyermek utáni támogatásban részesülő hallgatók részére a költségvetési támogatást utoljára a jogviszonyukat 2006. december 1-e előtt létesítettek számára engedélyezi, így a korábbi kedvezményt a jövőben felvételiző hallgatók már nem vehetik igénybe.
* A hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók által az adóévben megfizetett képzési költség után járó adókedvezményekről az 1995. évi CXVII. törvény 36. §-a rendelkezik.
Válasz küldése