Sindelar-Zsoldos program 2.

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Sindelar-Zsoldos program 2.

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

A „Sindelar-Zsoldos program 2” az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (ELTE GYFK) akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyama.

A továbbképzés célja, tartalma

A továbbképzés az iskoláskorúak számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási zavar csökkentése, ill. a kognitív tanulási képességek megerősítése.

A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, ill. az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció.

A módszer három fő részből áll: 1.) az előzetes, tartós megfigyelésre épülő és a fejlesztési tervet kijelölő vizsgálóeljárásból; 2.) a legalább egy tanéven át tartó képességfejlesztési folyamatból és 3.) a fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálatból.

A „Sindelar-Zsoldos program 2.” c. továbbképzés során megismert fejlesztő eljárás általános iskolás 2-8. osztályos tanulóknál alkalmazható.

A továbbképzés felépítése, ütemezése

A továbbképzés időtartama 30 óra. Ez három egymást követő napon kontakt tanórákból (3×8 tanóra), gyakorlati kipróbálást elemző írásbeli munkaanyag elkészítéséből és egy konzultációs alkalomból (kb. 3 tanóra) áll.

A tanfolyam első három munkanapja 24 tanórában az iskolás korosztály számára kidolgozott Sindelar-fejlesztőprogram pszichológiai elméleti hátterét, koncepcióját és a módszer részletes megismertetését tartalmazza, különös tekintettel a vizsgálóeljárás minőségi elemzésére és a terápia tervezésére. Ezt követően a hallgató kipróbálja a módszer alkalmazását, és megadott szempontok alapján írásbeli anyagot készít, amelynek tárgya egy gyermek kognitív tanulási képességprofiljának elemzése és a fejlesztés fő területeinek kijelölése (terjedelem: 3-4 oldal, plusz mellékletek). A dolgozat elkészítésére kb. 5 hét áll rendelkezésre. Az írásbeli munka leadását követően (kb. 2 héten belül) egy közös, kb. 3 órás konzultációra és kiértékelésre kerül sor a tanfolyam során egyeztetett időpontban.

A tanfolyam költségtérítése (a tanfolyami díj) 2007. januártól: 47.000 Ft. A költségtérítés összege tanévenként vagy gazdasági évenként változhat.

A továbbképzési tanfolyam oktatói

Dr. Zsoldos Márta gyógypedagógus, pszichológus, tanszékvezető főiskolai tanár (a Sindelar-féle program magyarországi bevezetője, ill. szakmai koordinátora) és Ringhofer Jánosné gyógypedagógus, gyakorlatvezető, kutatás-szervező.

A továbbképzési tanfolyam hallgatói

Felsőfokú pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai végzettségű szakemberek, akik fejlesztői feladatokat látnak el általános iskoláskorú gyermekeknél. A program az általános iskola 2-8. osztályában alkalmazható.

Tanúsítvány

A hallgatók tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről, amelyet a konzultáció alkalmával vehetnek át. A tanúsítvány az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar által kiállított hiteles okirat, amely a módszer használatára jogosít. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a tanfolyam óráin való teljes részvétel és az írásbeli munka elkészítése. Az okirat nem jogosít a módszer továbbadására.

Tankönyv

A továbbképzés során két módszertani kiadvány megvételére, ill. átadására is sor kerül. Ezek a következők: „Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség gyengeségeinek felmérésére” és „Útmutató a Sindelar – egyéni fejlesztési terv kidolgozásához”. A kiadványok könyvesbolti forgalomban nem kaphatók, ugyanis csak a felkészítést kapott, tanfolyamot végzett szakember jogosult a használatukra. Áruk jelenleg 5.500 Ft, mely a tanfolyami díjon felüli összeg. Ezeket a kiadványokat minden hallgatónak meg kell vásárolnia a képzés alkalmával, mert a fejlesztő program használatának alapvető eszközei, és más módon nem szerezhetők be.

A fejlesztőprogram gyakorlási feladatait a több mint 800 oldalas, három kötetes, hangkazettás „Sindelar–Tréningprogram” című kiadványsorozat tartalmazza. Ennek beszerzése nem épül be a tanfolyami képzésbe. Fejlesztő anyagokat kínáló könyvesboltok forgalmazzák (ára: kb. 17.000.-Ft). A „Sindelar-Tréningprogram”-csomag nélkül nem indítható el a kognitív képességfejlesztő munka! (Célszerű már korábban is gondoskodni megvételéről, pl. az intézményi könyvtámogatási keret terhére.)

Jelentkezés a tanfolyami részvételre

A honlapról letölthető „Jelentkezési lappal” történik, melynek beküldése után a jelentkező adatait regisztrálják.

A GYFK megbízott ügyintézői a tanfolyam időpontjáról és a tandíj befizetésének módjáról, ill. egyéb tudnivalókról időben küldenek értesítést. Várakozási idő: kb. két szemeszter.

A tanfolyam szervező ügyintézője az ELTE GYFK részéről: Ványi Ágostonné (tel.: 358-5518, Főigazgatói Titkárság). Rajta kívül információval szolgál Komáromi Hajnalka (tel.: 358-5532, Főigazgatói Titkárság).
Válasz küldése