Sindelar-Zsoldos program 1.

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Sindelar-Zsoldos program 1.

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

A „Sindelar-Zsoldos program 1.” az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyama.

A továbbképzés célja, tartalma

A továbbképzés az 5-7 éves óvodás és iskolát kezdő gyermekek számára kidolgozott Sindelar-féle komplex képességfejlesztő-program alkalmazására készít fel, melynek célja a neurogén tanulási zavarok kialakulásának megelőzése.


A Sindelar-féle kognitív fejlesztő módszer az iskolai tanulást megalapozó, gyengén funkcionáló részképességek szisztematikus gyakorlását biztosítja. A fejlesztés területei: a figyelem, ill. az észlelés, az emlékezet, az intermodális integráció, a szerialitás és a téri orientáció.

A módszer három fő részből áll: 1.) az előzetes, tartós megfigyelésre épülő és a fejlesztési tervet kijelölő vizsgálóeljárásból; 2.) a legalább egy tanéven át tartó képességfejlesztési folyamatból és 3.) a fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálatból.


A „Sindelar-Zsoldos program 1.” c. továbbképzés során megismert fejlesztő eljárás 5-7 éves korú óvodás, ill. 1. osztályos gyermekeknél alkalmazható.

A továbbképzés felépítése, ütemezése

A továbbképzés időtartama 30 óra. Ez három egymást követő napon kontakt tanórákból (3x8 tanóra), a gyakorlati kipróbálást elemző írásbeli munkaanyag elkészítéséből és egy konzultációs záró alkalomból (kb. 3 tanóra) áll.

A tanfolyam első három munkanapja, 24 tanórában a Dr. Brigitte Sindelar által kidolgozott komplex fejlesztőprogram elméleti hátterét, koncepcióját és a módszer részletes megismertetését tartalmazza. Ezt követően a hallgató kipróbálja a módszer alkalmazását és megadott szempontok alapján írásbeli anyagot készít, amelynek tárgya egy gyermek kognitív tanulási képességprofiljának elemzése, a fejlesztés fő területeinek kijelölése és a fejlesztési feladatok kidolgozása (terjedelem: kb. 4 oldal, plusz mellékletek). A dolgozat elkészítésére kb. 5 hét áll rendelkezésre. Az írásbeli munka leadását követően (két héten belül) egy közös, kb. 3 órás konzultációra és kiértékelésre kerül sor a tanfolyam során egyeztetett időpontban.

A tanfolyam költségtérítése (a tanfolyami díj) 2007. januártól: 47.000 Ft. A költségtérítés összege tanévenként vagy gazdasági évenként változhat.


A továbbképzési tanfolyam oktatói

Dr. Zsoldos Márta gyógypedagógus, pszichológus, tanszékvezető főiskolai tanár (a Sindelar-féle program magyarországi bevezetője, ill. szakmai koordinátora) és Ringhofer Jánosné gyógypedagógus, gyakorlatvezető, kutatás-szervező.


A továbbképzési tanfolyam hallgatói

Felsőfokú óvodapedagógiai, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai végzettségű szakemberek, akik fejlesztői feladatokat látnak el.

Tanúsítvány

A hallgatók tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről, amelyet a konzultáció alkalmával vehetnek át. A tanúsítvány az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar által kiállított hiteles okirat, amely a módszer használatára jogosít. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a tanfolyam óráin való teljes részvétel és az írásbeli munka elkészítése. Az okirat nem jogosít a módszer továbbadására.

Tankönyv

A „De jó, már én is tudom!” c. kiadvány (összeállította: Zsoldos Márta, Ringhofer Jánosné, kiadó: ELTE GYFK, Budapest) a fejlesztőprogram tankönyve, mellyel minden hallgatónak rendelkeznie kell a tanfolyam első napján. A kiadvány a fejlesztő szakanyagokat forgalmazó boltban vásárolható meg.

Jelentkezés a tanfolyami részvételre

A honlapról letölthető „Jelentkezési lappal” történik, melynek beküldése után a jelentkező adatait regisztrálják.


A GYFK megbízott ügyintézői a tanfolyam időpontjáról és a tandíj befizetésének módjáról, ill. egyéb tudnivalókról időben küldenek értesítést. Várakozási idő: kb. egy szemeszter.


A tanfolyam szervező ügyintézője az ELTE GYFK részéről: Ványi Ágostonné (tel.: 358-5518, Főigazgatói Titkárság). Rajta kívül információval szolgál Komáromi Hajnalka (tel.: 358-5531, Főigazgatói Titkárság).
Válasz küldése