MONTESSORI-PEDAGÓGIA

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

MONTESSORI-PEDAGÓGIA

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

A képzés célja:
Célunk olyan pedagógus szakemberek képzése, akik – a közel százéves hagyományokkal rendelkező, világszerte széles körben elterjedt Montessori-pedagógia szemléletmódjára alapozva – széles körű, más alternatív pedagógiákra is kitekintő pedagógiai elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek az oktatás-nevelés eredményességét növelő Montessori-eszközök szakszerű alkalmazására.

A részvétel feltételei:
A jelentkezés feltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség és pedagógusi (óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pedagógia és gyógypedagógia) szakon szerzett szakképzettség.
A képzés indításának feltétele: a képzés minimum 25 fő jelentkezésével indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Montessori-pedagógia szakirányú szakos pedagógus.

A kínált végzettség: A jelentkező eredeti diplomájának megfelelően egyetemi vagy főiskolai szintű újabb szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga szerezhető a képzés elvégzésével.
A képzés elvégzésével hallgatóink egyrészt képesek lesznek a Montessori-intézmények speciális körülményei között való munkálkodásra, másrészt a hagyományos intézmények keretei között az új módszertani megoldások adaptálására, a közoktatásban egyre fontosabb személyiségfejlesztési igények kielégítésére.

Érdeklődni, jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Dr. H. Nagy Anna
ELTE PPK Oktatási Hivatal, Továbbképzési Csoport
1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.
Tel.: 06-1/461-4500/3856;
Fax.: 06-1/461-4530;
e-mail: tatok@ppk.elte.hu

Jelentkezési lap
Számlakérő nyilatkozat


A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak, szakmai területek felsorolása:

1. Általános pedagógiai és pszichológiai alapozás: Bevezetés a reformpedagógia történeti és elméleti kérdéseibe; Az iskolai alternativitás elméleti és gyakorlati kérdései; A Montessori pedagógia pszichológiai alapjai; A Montessori pedagógiai fejlődéslélektani alapjai; Társas létünk pszichológiája; A Montessori pedagógus sajátos feladatai.
2. A Montessori pedagógia története, didaktikai, metodikai sajátosságai, intézményi gyakorlata: A Montessori pedagógia története, általános elméleti alapjai; A Montessori módszer didaktikai, metodikai eljárásai. Eszközhasználat I: érzékelésfejlesztés, a mindennapi élet gyakorlatai; Speciális oktatási technikák. Eszközhasználat II: kozmikus nevelés; Tanári technikák és gyakorlatok. Eszközhasználat III: matematika; Tanári technikák és gyakorlatok. Eszközhasználat IV: anyanyelv; Montessori oktatási gyakorlatok; Esetmegbeszélő csoport.

A képzés időtartama: 4 félév
A szakirányú továbbképzés kiegészíthető pedagógus szakvizsgával az 5. félévben.

A képzés helyszíne: ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Foglalkozások formája, módszerei: Az oktatás előadások, szemináriumok, gyakorlatok illetve intézménylátogatások formájában történik a képzés folyamán.

A foglalkozások gyakorisága, várható időbeosztása: Esti tagozatos képzésünk általában heti egy napot vesz igénybe a szorgalmi időszak folyamán.

A számonkérés módja: A tantárgyakat a félévek végén a tanterv szerint aláírás, gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. A négy félév sikeres elvégzése esetén a hallgatók záróvizsgát tesznek, mely magába foglalja a záródolgozat megvédését is.

Költségtérítés: 125 000 Ft/félév
Válasz küldése