Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Kérdések és válaszok törvényekről, rendeletekről.
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Sziasztok!

A közoktatási törvényben meghatározzák, hogy az intézményvezetője jelezze a területileg illetékes jegyzőnek, ha a gyermek igazolatlanul hiányzik. Olvasva az internetet, több házi rend is a 1993. évi LXXIX. közoktatási törvényre hivatkozik. Sajnos, ebben nem találom, amire nekem szükségem lenne.
Mennyi idő múlva kell az intézmény vezetőjének jeleznie a területileg illetékes jegyzőnek, ill. annak mennyi ideje van intézkedni? Én azt találtam (törvénnyel nem alátámasztott dokumentumokban), hogy 7 nap elteltével kell a jegyzőnek jelezni, majd 10 nap igazolatlan után megszűnik a tanuló jogviszony.
Ha ez így van,akkor hol van leírva?
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1420
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Zseni! - következő képen működik az igazolatlan óra.
3 igazolatlan nap után a szülő az iskolától hivatalos felszólítást kap, gyermeke lógásáról. - ajánlott levélben, a szülő ilyenkor befárad és megbeszélik a dolgokat.
További 3 igazolatlan nap után jön a feljelentés,- de ezt még megelőzi az oszt.főn. látogatása a családnál - melyet már a jegyző intéz. Ekkor már büntetés szabnak ki a kedves szülőnek, a gyermeke lógásának mértékében. Ez kisebb, nagyobb összeg.
További 3 nap igazolatlan után az iskola tantestülete fegyelmi tárgyalást tart -szülő, gyerek bevonásával. Eddig nem szokott jutni a dolog, mert a 2. felszólítás után és pénzbírság "megrémíti" a szülőket.
Olyan nincsen, hogy a gyereket kicsapják, mert tanköteles. Olyan viszont lehetséges, - ha az iskola talál egy másik fogadó iskolát, akkor áthelyezik a nebulót. De ez már a nagyon végső megoldás.
Keresek rá törvényt, de ez tuti így működik, gyakran előfordult a praxisomban ;)
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1420
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Na, találtam valamit!

A hiányzások

A tanulónak a tanóráról illetve a tanórán kívüli foglalkozáson történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni.

A szülő egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni.

A szülő betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás esetén lehetőleg minél előbb értesítse az iskolát vagy az osztályfőnököt.

A tanulónak a szülői, vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatnia, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán.

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül és arról számot kell adnia.

Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg Ktv. törvényben foglaltakat. (együttesen maximum 250 óra, igazolatlan 30 óra)

Az a tanuló aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható, kivéve, ha igazolatlan mulasztása nem volt és a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tantárgyakból osztályozó vizsgát tegyen.

Az a tanuló aki egy tárgyból az évi óraszám 30%-nál többet mulaszt, abból a tárgyból nem osztályozható. Az előző pontban leírt méltányos esetben osztályozóvizsgát tehet.

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.


Igazolt hiányzás:

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha
a tanuló a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.Igazolatlan hiányzások:

Az első igazolatlan óra bekövetkeztéről az intézmény írásban értesíti a szülőt, gondviselőt.

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Az igazolatlan órák halmozódása esetén 3 igazolatlan óra után osztályfőnöki figyelmeztetés jár.

A 11/1994-es MKM rendelet alapján, ha a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt.

Késések

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg távolmaradását igazolnia kell. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését az órát tartó tanár az időtartam feltüntetésével bejegyzi az osztálynaplóba. A késések időtartama összeadódik, amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról!
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 497
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Köszönöm!

Közben Dóri is küldött nekem levelet, amelyben ugyan ezt a törvényt (rendeletet) említi (11/1994).
Én itt a 20.§ (3) bekezdésben találtam meg a nekem szükséges dolgot, ami így hangzik pontosan:

(3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

Mivel, eddig ez a törvény nem volt fent nálunk, ezért sem találtam, de ezt a hiányt pótolni fogom.
Az érdekes az, hogy majdnem mindegyik Házi Rend hivatkozik törvényre, de erre nem hivatkoznak, különben már megtaláltam volna.
Avatar
Dolci62

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Dolci62 »

A gyerekem 8. oszt. 4-5-ös tanuló. Sokat volt beteg, amit minden esetben orvos igazolt (megfázás, migrénes fejfájás-okait kerestük CT, MR, szemészet, gyermek neurológus, allergia, minden negatív/ neurológus javaslatára pszichológusi segítséget kell kérnünk ). A félévi értesítőben 138 óra igazolt hiányzása volt. Tegnap kaptam a gyerek ellenőrzőkönyvében egy szaktanári beírást, mely szerint egész évben 18 kémia óráról hiányzott a tanuló, ez 34%, ami meghaladja a maximális 30%-ot, és a második félévben még nincs érdemjegye, így nem osztályozható.

Kérdésem, hogy a pedagógusnak milyen tájékoztatási kötelezettsége van az igazolt mulasztások esetén a szülő felé? Átnéztem a 11/1994-es MKM rendeletet, de csak az igazolatlan hiányzásokra vonatkozóan szabályoz. Azt gondolom, hogy a szülő tájékoztatását nem az utolsó utáni pillanatban kell először megtenni. Milyen lehetőségeink vannak?
Avatar
Zsuzsi

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Zsuzsi »

Kedves Dolci62!
Az írásodból számomra az derült ki, hogy gyermeked igazoltan hiányzott. Sajnos, a kevés heti óraszámok esetében elég gyakran előfordul, hogy a túl sok hiányzás problémát jelent. Nem tudom, a többi tantárggyal nem így van-e, csak nem jelezte a tanár (fizika, ének stb)? Merthogy erre elsősorban a szaktanárnak és az osztályfőnöknek kellene figyelni és figyelmeztetni, de nem ilyenkor! Ami megtörtént, az megtörtént, de nincs veszve semmi. Ha gyermeked osztályzóvizsgát tesz év végén, ami nem azonos a pótvizsgával, akkor nem veszik el ez az éve. A kérdés csak az, hány tantárgyból kell ezek után megtennie, mert feltételezem, hogy nem csak a kémiával lesznek gondok.
Nekem is volt egy krónikus beteg tanítványom, aki ugyanilyen problémával küzdött, és felajánlottuk az osztályzóvizsgák lehetőségét, valamint azt, hogy a gyermek kímélése érdekében szerencsésebb lenne, ha osztályt ismételne, mert ez megóvja a felesleges stressztől. A döntést a családra bíztuk, amely az osztályismétlés mellett döntött. Ez nem bukás, a bizonyítványába az kerül, hogy az egészségi állapota miatti sok hiányzás következtében a szülők kérésére osztályt ismétel. Mint kiderült, ezt a döntést nem bánták meg, viszont egy dolgot mérlegelni kell ez esetben: milyen az az osztály, amelybe kerülne, mert a mi esetünkben egy nagyon nyugodt, jó képességű, megértő társaságba került "vissza" a fiú.
Tehát az én tudomásom szerint ez a két lehetőségetek van, de szívesen meghallgatom a többi kolléga véleményét, mert biztos, hogy vannak olyan tanácsaik, amikből én is tanulok.
Zsuzsi
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Zsuzsi 2010.04.10. 20:42-kor.
Avatar
Dóri
Hozzászólások: 698
Csatlakozott: 2008.02.28. 08:16
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Dóri »

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát év végén nem osztályozható egyetlen tantárgyból sem, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi számára, hogy osztályozó vizsgát tegyen.
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen egy tantárgyból meghaladja az órák 30%-át az adott tantárgyból nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. (20. §)
Tehát: a diák általában akkor nem osztályozható a tanév végén, ha a jogszabályban meghatározottnál többet hiányzott, és a nevelőtestület nem engedélyezte számára, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

De!!!!!!Mivel még nincs év vége, április közepén nem mondhatják azt, hogy a gyerek nem értékelhető. Meg 34 %-os. Június közepére ez egészen másképpen fog festeni.

A jogszabály nem írja elő, hogy egy tantárgyból hány jegyet kell szerezni egy félév, illetve egy tanév során, így az sem határozható meg pontosan, hogy az érdemjeggyel nem értékelhető mit jelent.
TEHÁT HAJRÁ, tessék jegyeket szerezni, nem hiányozni és nem lesz semmi baj.
Ja, és egy kis jóindulat sem ártana.
És: a tanári tájékoztatást jóval előbb kell megtenni, mint az utolsó perc.
Dóri
Avatar
Zsuzsi

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Zsuzsi »

A hiányzásnál a tanár ki tudja számolni, hogy az hány %-os. mert az éves óraszámhoz viszonyít, ebből követezően nem számít, hogy mennyi idő van még hátra a tanévből (pl. ha kémiából az egyik félévben heti egy, a másikban 2 van, akkor az éves szinten 56 óra körül lesz, és ebből a 18 hiányzás tényleg 30% fölött van). Én azt nem értem, hogy az osztályfőnök, akinek látnia kell, hogy egy-egy tanítványa mennyit hiányzik, miért nem értesíti ennek következményeiről a szülőt. A fent leírt esetben ugyanis már félévkor látszott, hogy a tanuló hiányzása meghaladta a megengedett óraszám (250) felét, és ez a kevés óraszámú tantárgyak esetében "veszélyes" lehet. De ha már neki nem, a többieknek sem tűnt fel, hogy ez a tanuló hányszor nem volt jelen?!
Mindenesetre célszerű lenne azonnal felvenni az iskolával a kapcsolatot ez ügyben, mert hogy hány tantárgyat érint még a sok hiányzás, és ebből következően mi lenne a legcélszerűbb megoldás, azt csak a konkrét helyzet ismeretében lehetne mérlegelni.
Zsuzsi
Avatar
Dolci62

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Dolci62 »

Köszönöm a véleményeket, a tanácsokat. Megerősítettetek! Egyébként pénteken délután beszéltem az osztályfőnökkel. Azt mondta, nekem tudnom kellene, mennyit hiányzott a gyerekem, amikor rákérdeztem, miért nem értesítettek hamarabb. Tájékoztatott még, hogy beszéljek a szaktanárral, mert ő és az iskolavezetés is győzködi, de hajthatatlan - nem osztályozza le a gyereket és évet kell ismételnie. Egyébként csak kémiából van ez a cirkusz. Az MKM rendeletből az derül ki számomra, hogy nem a szaktanár dönt egy személyben, hanem a nevelőtestület. De ha az igazolt órák száma több mint az igazolatlan ( a fiamnak mind igazolt), nem kell mérlegelni, osztályozó vizsgát tehet. Jól értem, hogy esetleg független vizsgabizottság előtti vizsgázás lehetősége is lehetséges? Beszéltem az igazgatónővel is, azt tanácsolta, hogy ne hiányozzon többet a gyerek, és jelentkezzen sokat, hogy év végéig szerezzen még jegyeket. Szerencsére az eszével nincs baj, csak a szájával - véleménye van, s azt el is mondja. No hát a mi településünkön azt nem szeretik az iskolában. Itt csak a felnőttnek lehet igaza. "Sajnos" itthon a gyerekek egyenrangú partnerek, meghallgatjuk a véleményüket, és uram bocsá' lehet nekik is igazuk. Biztos rossz nevelés, de mikor gyerek voltam, nálunk is így volt. Igaz nekem sem volt könnyű ebben az iskolában. Azóta sem a szemlélet, sem a felfogás stb. semmit sem változott.
Avatar
Dóri
Hozzászólások: 698
Csatlakozott: 2008.02.28. 08:16
Tartózkodási hely: Budapest

Re: Igazolatlan hiányzások a törvényeben

Hozzászólás Szerző: Dóri »

Hali!
Hát az őskövület az őskövület. Nem tudsz mit csinálni.
A családi nevelési elvetek előtt le a kalappal. Fel ne add semmiért!!
Nálunk is hasonló az elv, és még sohasem bántam meg. Legfeljebb a stíluson érdemes finomítani.
Ha a gyereknek otthon "hallgass" a neve, vagy fellázad vagy örökre nyuszi marad.
Dóri
Válasz küldése