Kinek jár a gyp.pótlék az új törvény értelmében?

Avatar
sz.edit

Re: Kinek jár a gyp.pótlék az új törvény értelmében?

Hozzászólás Szerző: sz.edit »

GYÓGYPEDAGÓGIAI PÓTLÉK és egyéb hasznos infók elérhetők ezen a linken (a 47 oldalas anyagot az EMMI helyettes államtitkára, Sipos Imre írta alá, Bp. 2015. 05.)
Ajánlom azok figyelmébe, akik vegyesen tanítanak SNI és BTMN tanulókat.

http://www.pedagogusok.hu/sites/pedagog ... agozat.pdf
Avatar
sz.edit

Re: Kinek jár a gyp.pótlék az új törvény értelmében?

Hozzászólás Szerző: sz.edit »

A gyógypedagógiai pótlékkal kapcsolatos szabályokat a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 16. § (7) bekezdése tartalmazza. E bekezdés értelmében
gyógypedagógiai pótlékra az a pedagógus jogosult, aki sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását, kollégiumi nevelését vagy fejlesztő
nevelés-oktatását a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint végzi, feltéve, ha
kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha az általa
felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési év,
tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.
Természetesen nem irányult jogalkotói szándék arra, hogy az úgynevezett „integráló”
intézmények (ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek száma az óvoda, iskola
gyermeklétszámának 33%-át nem éri el) saját állományában alkalmazott, sajátos nevelési
igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, illetve az utazó gyógypedagógusok e pótlékból kiszoruljanak.

E pedagógusok esetében az adott iskolában, az általuk ellátott gyermekek számát kell
figyelembe venni. Példákon bemutatva:

Forrás: http://www.pedagogusok.hu/sites/pedagog ... agozat.pdf
Válasz küldése