Oldal: 1 / 1

2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2012.09.19. 18:41
Szerző: Tittina
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy a 2013. augusztus 31. 6. életévüket betöltő gyerekek tankötelezetté válnak, csak szakértői vélemény alapján lehet őket továbbra is óvodában hagyni. Így most sok gyerek kis csoportból nagycsoportba került!!! Mi legyen velük, ha a szülő még óvodába járatná??? Szakértői bizottságokat ismerve / bocsi, de ez a tapasztalatom/ , ha most elindítom a vizsgálatot nevtan, utána tovább kerül sem lesz meg a vélemény májusra!! Mi a megoldás??? Köszönöm: Kriszti

Re: 2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2012.09.22. 17:54
Szerző: Tittina
Nem tudtok segíteni??

Re: 2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2012.09.22. 18:52
Szerző: hogabi
Kriszti!
A törvény 45. § (2) bekezdése így szól: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik." (tehát legkésőbb nem abban az évben, hanem az azt követő évben) "Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.”
Ha elolvassuk a végrehajtási rendelet tervezetét, máris egyértelművé válik a dolog. Én úgy látom, hogy e minket érintő kérdésben egyetlen változás történt: a május 31-i dátumot kitolták augusztus 31-re. (vagyis az úgynevezett „nyári gyerekek” kategória megszűnt.) Így most mind a hatévesek, mind a hétévesek esetében az augusztus 31. a „mérföldkő”. Ha értelmezzük a vh. 21.§ 2. pontját, abból számomra az derül ki, hogy a tankötelezettség teljesítése – az ezzel kapcsolatos óvodai feladatok változatlanok.
• A hatévesek eddig is megkezdhették, ezután is megkezdhetik az iskolát, amennyiben az óvoda igazolja az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
• Ugyanakkor az óvoda dönthet (természetesen a szülők egyetértésével) a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltött gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről.
• A hatéves gyermekek esetében eddig is, ezután is csak akkor kezdeményezünk szakértői vizsgálatot, ha nem tudjuk teljes biztonsággal megállapítani a gyermek fejlettségét, vagy ha a szülő nem ért egyet a javaslatunkkal.
Én az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermekek esetében sem látok változást, ők ezentúl is csak szakértői vélemény alapján részesülhetnek további egy év óvodai nevelésben.

Re: 2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2012.09.22. 20:13
Szerző: henciduda
21. § (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltõ gyermek óvodai nevelésben való további részvételérõl,
c) szakértõi bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából, ha
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelmûen nem dönthetõ el a gyermek fejlõdésének
nyomon követésérõl szóló óvodai dokumentumok alapján,
cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülõ nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy
d) szakértõi bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének
megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek
részesülhet-e további óvodai nevelésben.
(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülõ is kezdeményezhet szakértõi
bizottsági vizsgálatot.

Az én értelmezésem szerint, ha az óvoda és a szülő egyetért, hogy menjen avagy ne menjen iskolába a gyerek, akkor az óvoda saját hatáskörében dönt, és nem kell szakértői bizottsághoz küldeni, mivel az iskolaérettségi vizsgálatot már ők fogják végezni.

Re: 2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2014.10.10. 08:27
Szerző: watson95
Sziasztok! Szeretném megkérdezni, hogy a 2013. augusztus 31. 6. életévüket betöltő gyerekek tankötelezetté válnak, csak szakértői vélemény alapján lehet őket továbbra is óvodában hagyni. Így most sok gyerek kis csoportból nagycsoportba került!!! Mi legyen velük, ha a szülő még óvodába járatná??? :D

Re: 2013. szeptember 1. Minden 6 éves iskolába

Elküldve: 2014.10.10. 09:18
Szerző: Dóri
http://honlap.hu/pages/gyalililiomovi/c ... -6f-7a.pdf
Érdemes áttanulmányozni Zsolt összefoglalóját.
Dóri