bizonyítvány

Látogatóink kérdéseinek létrehozott fórum.
Avatar
bors néni

bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: bors néni »

Kérdésen a következő: Mit kell beírni a bizonyítványba annak a gyereknek, aki egy tantárgy értékelése alól fel van mentve. Nem találtam erre vonatkozó záradékot, pedig biztos van. Aki tud segíteni, az a szosznene@citromail.hu címre írjon nekem. Köszönöm.

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Bizonyítvány, jegyzetek rovatba, "Mentesítve az X tantárgy tanulása alól"
Az érdemjegy helyére: "felmentve"

Ezt mindenhova be kell vezetni. Napló, anyakönyv.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
Judy

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: Judy »

Sziasztok!

Arra figyeljetek, nem mindegy, hogy az adott tantárgy tanulása alól van felmentve vagy csak az az adott tantárgy értékelése alól. Két különböző dolog. Mentesítve az x tantárgy értékelése alól.
További szép napot.

Avatar
karnismari

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: karnismari »

Hátha még hasznát veszitek!
Mi ezt használtuk:
Az iskolák által alkalmazott záradékok
Címlap » Tanároknak

1. Felvéve [átvéve, a(z) … számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) … iskolába. Bn., N., Tl., B.

1/A. Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája elokészítőnek minősül, tanulmányait az első évfolyamon folytathatja. Bn., N., Tl., B.
2. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon folytatja.
Bn., Tl.
3. Felvette a(z) (iskola címe) … iskola. Bn., Tl., N.
4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó vizsga letételével folytathatja. Bn., Tl., N.
4/A. … tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi. N., Tl., B.
4/B. Mentesítve … tantárgyból az értékelés és a minősítés alól N., Tl., B.
4./C. … tantárgy … évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők szerint: … N., Tl., B.
5. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 19…/… tanévben felmentve … miatt.
Kiegészülhet: osztályozó vizsgát köteles tenni N., Tl., B.
6. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) magántanulóként folytatja. N., Tl.
7. Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] … tantárgy tanulása alól. N., Tl., B.
Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
8. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) … évfolyam tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni. N., Tl.
9. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette. N., Tl., B.
10. A(z) … tantárgy óráinak látogatása alól felmentve … -tól … -ig. N.
Kiegészülhet: Osztályozó vizsgát köteles tenni.
11. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet. N., Tl.
12. A nevelőtestület határozata: a (betuvel) … évfolyamba léphet, vagy
A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait … évfolyamon folytathatja. N., Tl., B.
13. A tanuló az … évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, … hónap alatt teljesítette. N., Tl.
14. A(z) … tantárgyból javítóvizsgát tehet.N., Tl., B., (Vigyázat, akárhány tantárgyból!!!!)
A javítóvizsgán … tantárgyból … osztályzatot kapott … évfolyamba léphet. Tl., B.
15. A … évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti. N., Tl., B.
15/A. Az … évfolyamot az 1993. évi LXXIX. törvény 72. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján megismételte.
16. A javítóvizsgán … tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Évfolyamot ismételni köteles. Tl., B.
17. A(z) … tantárgyból …-án osztályozó vizsgát tett. N., Tl.
18. Osztályozó vizsgát tett. Tl., B.
19. A(z) … tantárgy alól … okból felmentve. Tl., B.
20. A(z) … tanóra alól … okból felmentve. Tl., B.
21. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére …-ig halasztást kapott. Tl., B.
22. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) … iskolában független vizsgabizottság előtt tette le. Tl., B.
23. A(z) … szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait. Tl., B., N.
24. Tanulmányait … okból megszakította, a tanulói jogviszonya …-ig szünetel. Bn., Tl.
25. A tanuló jogviszonya
a) kimaradással,
b) … óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,
d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) … iskolába való átvétel miatt
megszűnt, a létszámból törölve. Bn., Tl., B., N.

26. … fegyelmező intézkedésben részesült. N.
27. … fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása … …-ig felfüggesztve.
28. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén
a) A tanuló … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam.
b) A tanuló ismételt … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem. Az a) pontban foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és Tl. dokumentumokra. Bn., Tl., N.
29. Tankötelezettség megszűnt. Bn.
30. A … szót (szavakat) osztályzato(ka)t …-ra helyesbítettem. Tl., B.
31. A bizonyítvány … lapját téves bejegyzés miatt érvénytelenítettem. B.
32. Ezt a póttörzslapot a(z) … következtében elvesztett (megsemmisült) eredeti helyett … adatai (adatok) alapján állítottam ki. Pót. Tl.
33. Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti helyett … adatai (adatok) alapján állítottam ki. Pót. Tl.
33/A. A bizonyítványt … kérelmére a … számú bizonyítvány alapján, téves bejegyzés miatt állítottam ki. Tl., B.
34. Pótbizonyítvány. Igazolom, hogy név …, anyja neve … a(z) … iskola … szak (szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat) … évfolyamát a(z) … tanévben eredményesen elvégezte. Pót. B.
35. Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga eredményeinek bejegyzéséhez … vizsga eredményének befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelően záradékot alakíthat ki.
36. Érettségi vizsgát tehet. Tl., B.
37. Gyakorlati képzésről mulasztását …-tól …-ig pótolhatja. Tl., B., N.
38. Beírtam a … iskola első osztályába.
39. Ezt a haladási naplót … tanítási nappal (órával) lezártam. N.
40. Ezt az osztályozó naplót … azaz … (betűvel) osztályozott tanulóval lezártam. N.

Avatar
Sophie123

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: Sophie123 »

Sziasztok!

Valóban ezeket a záradékokat használjuk mi is, de a megjegyzés rovatba be kell vezetni a Szakvélemény számát is.
Záradék szövege ...........................sz. Szakvélemény alapján. (Ha van elég hely bevezetheted azt is, ki adta ki a szakvéleményt.)

Üdv: Sophie

Avatar
gabriella

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: gabriella »

A számítógéppel írt szöveges értékelések esetében (1-3. o) a "Bizonyítvány kitöltése/Záradékok" részben automatikusan felajánlja. Utána a szöveg tudtommal csak a törzslapon jelenik meg, a bizonyítványba valószínüleg kézzel kell beírni. Nem írtam ilyent, ezért a bizonytalanság.
Gabi

Avatar
bors néni

Re: bizonyítvány

Hozzászólás Szerző: bors néni »

Köszönöm a segítségeteket.

Válasz küldése