Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Látogatóink kérdéseinek létrehozott fórum.
Avatar
annus

Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: annus » 2013.09.15. 17:25

Szeretném megkérdezni, hogy 2013. szeptemberétől érvényben levő törvények szerint ki végezheti a BTMN-es gyerekek fejlesztését. Jelen törvények valóban adnak lehetőséget arra, hogy szakképzettség nélkül - tanári, vagy tanítói végzettséggel - fejlesztő foglalkozásokat tartson valaki? Talán már nem is lesz szükség fejlesztőpedagógusi végzettségre?

Avatar
gulyás

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: gulyás » 2014.01.13. 18:25

A kérdésem ugyanez.Óvodapedagógus külön szakképzettség nélkül is fejleszthet a 2013/14-es nevelési évtől???????????? Nincs hozzá képzettségem.

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: hogabi » 2014.01.14. 08:25

Mindegyik kérdésre a válasz NEM!
Fejlesztő foglalkozást csak fejlesztőped, gyógyped, vagy logopédus végezhet. A nev.tan és rehab. bizottság a gyermekek papírjára külön rá is írja (rá kell írnia) ki végezheti a fejlesztést.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
gulyás

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: gulyás » 2014.01.14. 19:52

Kérhetnék egy hatályos törvényi hivatkozást? A vezetőnk többek között a fejlesztést akarja az óvodapedagógusokkal végeztetni a kötelező 32 óránkon felül az intézményben töltendő időnkben.

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: hogabi » 2014.01.15. 09:34

Rövidebben nem tudtam beilleszteni, mert így egységes, de a TV. számot odaírtam utána lehet nézni.
Csak egy megjegyzés: a vezetőnek tudnia kellene, hogy milyen jogkörök vannak! Az is agyament, hogy a 32 órát számol, hiszen az óvodák nem állami fenntartásúak! Nektek miféle 32 órátok van óvodában?
Nem véletlenül vannak a szakemberek! A fejlesztésre meg főleg kell készülni SOKAT! Nem beszélve az adminisztrációjáról!
Ezzel az erővel behívhatná a karbantartót is óvodai foglalkozást tartani.
Ezt amit írtam akár meg is mutathatod neki!

15/2013.(II.) EMMI

3. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

4. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás (a továbbiakban: korai fejlesztés és gondozás) feladata a komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

(2) A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot. A szakértői bizottság a tizennyolc hónapnál fiatalabb gyermek szakértői véleményét a gyermek külön vizsgálata nélkül, a gyermekneurológiai szakorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti.

(3) Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül, a korai fejlesztést és gondozást - amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak - az intézményben kell ellátni. A pedagógiai szakszolgálati intézmény a tanácsadást a szülőn kívül a feladatellátási hely adott gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottal részére is biztosítja.

(4) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.

(5) A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.

(6) A korai fejlesztés és gondozás keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete

a) 0-3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,

b) 3-5 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra.

(7) A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja. A fejlesztés a gyermek állapota alapján egyéni, vagy csoportfoglalkozáson, illetve vegyesen - egyéni és csoportfoglalkozáson - is történhet.

(8) Ha a korai fejlesztés és gondozás igénybevétele a pedagógiai szakszolgálati intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére

a) otthoni ellátás keretében vagy

b) a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben

kerül sor.

(9) Otthoni ellátás vagy a pedagógiai szakszolgálati intézmény fenntartójával infrastruktúra- használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben történő ellátás esetén az (6) bekezdésben meghatározott időkeretet - a szülő egyetértésével és a gondozásba történő bevonásával - a fejlesztési év átlagában kell teljesíteni.

5. § (1) A korai fejlesztés és gondozás feladatait a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a gyermeket ellátó fejlesztő szakemberek által kidolgozott egyéni fejlesztési tervben foglaltak szerint kell végezni. A fejlesztési tervet a szülővel ismertetni kell. A fejlesztési tervet legalább kettő, legfeljebb tizenkettő hónapra kell elkészíteni, időtartamát a fejlesztést ellátó szakember határozza meg a gyermek életkorának, diagnózisának függvényében. Az egyéni fejlesztési terv szükség szerint módosítható. Az egyéni fejlesztési tervnek tartalmaznia kell - a gyermek állapotától függően - a gyógypedagógiai fejlesztés, a tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás feladatait.

(2) A korai fejlesztést és gondozást végző szakember gyermekenként egyéni fejlesztési naplót vezet, és a gyermek fejlődését a fejlesztési év végén értékeli. Az értékelési lap egy példányát át kell adni a szülőnek, egy példányát az illetékes megyei szakértői bizottságnak, egy példány a korai fejlesztés és gondozás feladatait ellátó intézménynél marad.

(3) Ha a korai fejlesztést és gondozást otthoni ellátás keretében, vagy a pedagógiai szakszolgálattal infrastruktúra-használatra vonatkozó szerződést kötött intézményben szervezik meg, a pedagógiai szakszolgálati intézmény gondoskodik a szükséges szakemberről.

(4) A szakértői bizottság az értékelési lap megállapításai vagy a gyermek vizsgálata, felülvizsgálata alapján szükség szerint módosítja a szakértői véleménynek a korai fejlesztés és gondozás megszervezésével kapcsolatos előírásait.

4. A fejlesztő nevelés

6. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

(2) Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt.

(3) A fejlesztő nevelés keretében a gyermek állapotának, szükségleteinek, valamint a család terhelhetőségének függvényében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete legalább heti öt óra. A heti időkeretet a szakértői bizottság állapítja meg. Az időkeretet a fejlesztést ellátó szakember a szakértői bizottság írásbeli egyetértésével módosíthatja.

(4) A fejlesztő nevelés egyéni foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás, illetve vegyesen - egyéni és csoportfoglalkozás keretében - valósítható meg.

(5) Ha a gyermek bölcsődei nevelésben, gyermekotthoni ellátásban, fogyatékosok nappali intézményében, fogyatékosok ápoló-gondozó bentlakásos intézményében intézményi ellátásban részesül, a fejlesztő nevelést - amennyiben a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak - az intézményben kell ellátni, és a tanácsadást a szülőn kívül az intézménynek a gyermekkel foglalkozó szakalkalmazottal részére is biztosítani kell.

(6) Ha a fejlesztő nevelés igénybevétele az intézményben nem oldható meg, a gyermek fejlesztésére otthoni ellátás keretében kerül sor. Otthoni ellátás esetén a (3) bekezdésben meghatározott időkeretet - a szülő egyetértésével és a gondozásba történő bevonásával - a fejlesztési év átlagában kell teljesíteni.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
gulyás

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: gulyás » 2014.01.15. 22:33

Nagyon köszönöm a gyors és kielégítő választ.Mégsem kell kontárkodnom,ez megnyugtató.

Avatar
gulyás

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: gulyás » 2014.01.15. 23:06

Bocsánat!A kérdésre nem válaszoltam.Az óvodapedagógusok neveléssel,oktatással lekötött heti kötelező óraszáma a 32 óra.Ezen felül az új NKT.szerint +heti 4 órát vagyunk kötelesek az intézményben tartózkodni.Ebben a heti 4 órában (ami egyébként a napi munkánkhoz való felkészülésre,dokumentációkra,eseti helyettesítésekre célzott)kellene szakképzettség nélkül ,de felelősen a "BTM-es" gyermekeket fejlesztenünk.
A pedagógiai szakszolgálattól kellene szakembert kérni,illetve szerződést kötni? Jól értem?

Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: hogabi » 2014.01.16. 08:43

Köszönöm a választ! Heti 36 óra a kötött +4 óra az eseti helyettesítés, ünnepélyekre stb... felkészülés. Megtaláltam az ide vonatkozó részt. http://www.petroczigabor.hu/file/230/ov ... deje.docx‎

Igen, a szakszolgálattól kell embert kérni. Amúgy beleszakadnátok a plusz a fejlesztésbe, ha csak az adminisztrációját nézem. S akkor még nem készültetek a fejlesztő órára és meg sem tartottátok....
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
gulyás

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: gulyás » 2014.01.16. 16:40

Köszönöm a sok hasznos információt.

Avatar
tarbulka

Re: Ki végezhet fejlesztő tevékenységet?

Hozzászólás Szerző: tarbulka » 2014.01.17. 08:34

Tiszteletem!
Alapdiplomám szerint szociálpedagógus vagyok. Erre a végzettségre pedagógus szakvizsgát szereztem "a preventív és differenciáló nevelés, a gyermek,- ifjúság,- és családvédelem pedagógiai- pszichológiai módszertani ismeretei Differenciáló, fejlesztőpedagógiai ismeretek kiemelt tanulmányterületen", továbbá később a közoktatás vezető szakvizsgával is gazdagodtam.
Kérdésem, hogy ilyen végzettséggel általános iskolában BTM-es tanulók fejlesztését el láthatom-e, illetve milyen munkakörben foglalkoztathatnak ebben az intézményben?
Köszönöm válaszát!

Válasz küldése