BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Látogatóink kérdéseinek létrehozott fórum.
Avatar
hne.simoneva

BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: hne.simoneva »

A Kt. 30.§ (7) bekezdésének 2007. évi módosítás 3.§-a így szól:
" Ha gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló), illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult)."
Kérdésem a következő: Az iskolák mely órakeretből biztosítják ezeket a fejlesztő foglalkozásokat, valamint milyen formanyomtatványban lehet ezeket a foglalkozásokat rögzíteni?
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Kt.52.§. „(7) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló), illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.”

Az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c)
pontjában meghatározott időkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.

Az egész törvény szövege az oldalon a törvények címszó alatt található.
1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
tanító néni

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: tanító néni »

hogabi írta:Kt.52.§. „(7) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (a továbbiakban együtt: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló), illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, fejlesztő foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg.”

Az iskola - az e törvény 52. §-ának (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c)
pontjában meghatározott időkeret terhére - egyéni foglalkozást szervez részére. Az egyéni foglalkozás keretében - egyéni fejlesztési terv alapján - segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.
A tanulóval heti két alkalommal fejlesztő pedagógus és szintén két alkalommal logopédus foglalkozik. A mi iskolánkban mostantól a tanító néni "rögzíti", hogy az illető tanulót miből fejlesztette, korrepetálta. Eddig elég volt ezt a haladási naplóban rögzíteni. Mostantól a tanuló nevére szóló formanyomtatványon is meg kell tenni.
Ez plusz adminisztráció, van erre rendelet?
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Kedves tanító néni!

Szomorú hírem van.....

-Tü. 356. sz. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció- egyéni fejlődési lap- Külív
-Tü. 357. sz. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció- egyéni fejlődési lap- Betétív
-Tü. 358. sz. Forgalmi napló, Csoportnapló vagy Logopédiai napló vezetése, (Ez választható)
-Az egyéni fejlődési lap az együtt oktatott - integrált nevelésben, oktatásban részesülő - sajátos nevelési igényű tanulók speciális, habilitációs és rehabilitációs célú, illetve az iskolai fejlesztő foglalkoztatásának dokumentálására szolgál, vezetése a 2/2005.(III.1.) OM r.2.§ (2), illetve a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26/B § (3) bekezdése alapján kötelező.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Megtaláltam amit kerestem. Itt bővebben van leírva.

Az SNI gyermekek, tanulók ellátása

A felülvizsgálat alapján készített szakvélemények megállapították:
1. a sajátos nevelési igény fennállását
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége miatt: SNI-a
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt; BTMN

2. 2008. szeptember 1-jétől a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók: SNI-b
Iskolai fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak. [Kt. 30. § (7) bekezdés]
Az iskolai fejlesztő foglalkozásnak – a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített
szakvéleményben foglaltak szerint, a Kt. 52. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott
időkeretben történik, melynek megszervezéséért a nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős. [Kt.35. § (4) bekezdés]

A szakértői és rehabilitációs bizottság a szakvéleményben leírja a gyermek szakemberigényét (logopédus, gyógypedagógus stb…)
A gyógypedagógus az, aki minden feladatot elláthat, kivéve a logoterápiát, mely a logopédus feladata.
Minden intézménynél (mely gyermekeket vizsgál) meg van a lista, hogy milyen típusú iskolák vannak.
Az SNI-b tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellátására – amennyiben ezt a szakértői
vélemény javasolja, vagy lehetővé teszi – a gyógypedagógus mellett, a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező szakember - pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus megbízható, ha a szükséges kompetenciákat szakirányú továbbképzés keretében elsajátította.

A gyógypedagógiai tanár/terapeuta végzettsége, kategóriánként:
- tanulási zavarok esetén (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) logopédus, gyógypedagógus
- beilleszkedési, magatartási zavarok esetén pszichopedagógia szakos gyógypedagógus
- integráltan oktatott, nevelt tanulásban akadá¬lyozott (értelmileg enyhe fokban sérült) gyermekek ellátásához oligofrénpedagógia, vagy tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus

Dokumentációk

- Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik, dokumentációja a központilag kiadott egyéni fejlődési lap (a külív nyomtatványszáma:
Tü. 356 r.sz. a belív nyomtatványszáma: Tü. 357 r.sz.).

A fejlesztési tervet minden esetben az készíti el, aki a fejlesztést végzi!

Az egyéni fejlesztési lapot az igazgató írja alá, a belív folyamatosan írható
A foglalkozásokat a logopédiai naplóba vagy a csoportnaplóba kell vezetni. (Tü. 358 r. sz.)

Tehát ami kell és kötelező:

• Az Egyéni Fejlődési Tü.356 rsz és Tü.357. rsz nyomtatványokon; mindkettőt meg kell rendelni, mivel egyik a fedő-lap, a másik pedig a belső lapokat tartalmazza.
• A Haladási Napló a rehabilitációs órák feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti bontásban, félévi és év végi állapotrögzítéssel.
• Egyéni Fejlődési Lap pedig a gyermek/tanuló ál¬lapotában végbement nagyobb változásokat rögzí¬ti, egy-egy terápiás periódus lezárását tartalmaz¬za /az Egyéni Fejlődési Lap négy (4) tanévre érvényes/.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
tanító néni

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: tanító néni »

Kedves Gabi, köszönöm szépen.

Tehát az osztálytanító, aki nem fejlesztőpedagógus, nem logopédus, nem vezet semmiféle "lapot", mert nincs is hozzá joga /ami a a szakirányú végzettséget illeti./
Ha pusztán tanítói végzettséggel segítem az osztályomba járó SNI/B-s gyermeket, korrepetálom őt, akkor ezt nem kell dokumentálnom úgy, ahogy azt a logopédus és a fejlesztőpedagógus teszi./Ők fejlesztési terv szerint végzik a foglalkozást./
Elég, ha az osztálynaplóba beírom: pl.: szósorok olvasása.
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: BTM- s gyerekek fejlesztésének időkerete

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Kedves tanító néni!

Így igaz! Neked csak azt kell beírni a naplóba, hogy mit foglalkoztál a gyerekkel.
Örülök, hogy tudtam segíteni!
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Válasz küldése