Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Nem akarok vitatkozni, de 100%, hogy jár a pótlék. Ha lesz időm a törvényt is megkeresem,mert az oldalon fent van.
A fejlesztőpedagógus végzettsége van (szakvizsgája), mivel volt már neki egy diplomája, úgy igaz, hogy kiegészítés, de..
Mivel van ilyen a családban a következő tájékoztatást tudom adni.
A pontos megnevezése nálunk: óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú szakképzettség.
Oklevél száma: XXXXXXXX
Mire jogosítja: önálló státusszal rendelkező intézményben fejlesztőpedagógusi munkakör betöltése.
Óvodában csoportban vagy akár csoporton kívül is fejlesztőpedagógusi munkakör betöltésére.
Törvényt meg előkeresem.

Szerkesztem saját hozzászólásomat, mert sokáig nem is kellet keresni: http://fejlesztok.hu/torvenyek/314-a-mu ... ozasa.html
Érdemes elolvasni.
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Ime a lényeg:

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

[A Kjt. 75. §-ához és 76. §-ának (2) bekezdéséhez]
15. §
(1) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a közalkalmazotti törvényben é
Törvénykönyvében meghatározottak mellett a (2)-(6) bekezdésben foglaltak szerint illetménypótlék jár, illetve
illetménypótlék adható.
(2) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következő illetménypótlékok járnak:
a)
osztályfőnöki pótlék annak, aki iskolában osztályfőnöki feladatokat, vagy alapfokú művészetoktatási intézményben,
művészeti szakközépiskolában tanszakvezetői, tagozatvezetői, szakosztályvezetői, kollégiumban önálló
tanulócsoport-vezetői feladatot lát el;
b)
diák-önkormányzatot segítő pedagóguspótlék annak, aki a nevelési-oktatási intézményben működő iskolai, k
diákönkormányzat munkáját segíti;
c)
munkaközösség-vezetői pótlék annak, aki intézményi vagy intézmények közötti munkaközösség-vezetői feladatot lát el;
d)
gyógypedagógiai pótlék annak, aki sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és
oktatását, kollégium nevelését vagy közoktatási intézményben a gyermekek fejlesztő felkészítését - a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint - végzi;
e)
gyakorló óvodai és gyakorló iskolai pótlék annak, aki óvodában, iskolában munkaköri feladatként részt vesz a
pedagógusképző felsőoktatási intézmény hallgatói felkészítésében, illetve a pedagógusok továbbképzésében;
f)
nemzetiségi pótlék annak, aki kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább
százalékában kisebbségi anyanyelven nevelő, illetve nevelő és oktató munkát végez;
g)
területi pótlék annak, aki olyan községi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben dolgozik, amely szerepel a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések között;
h)
számítástechnikai pótlék annak, aki általános iskolában, középiskolában, szakmunkásképző iskolában - kizáról
számítástechnikai és informatikai ismeretek oktatásán kívül - a tantervi követelmények átadásához és elsajátításá
ellenőrzéséhez rendszeresen informatikai eszközöket, módszereket alkalmaz. Az informatikai ismeretében való jártass legalább „E” fizetési osztályba sorolásra jogosító informatikai, számítástechnikai szakképzettséggel kell igazolni.
(3) A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok mértéke a közalkalmazotti pótlékalap
a) 30-60%-a a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,
b) 12-30%-a a (2) bekezdés b), c) pontjában meghatározott esetben,
c) 18-42%-a a (2) bekezdés d)-g) pontjában meghatározott esetben,
d) 36-60%-a a (2) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben.
(4) A (2) bekezdés d)
pontjában szabályozott pótlék a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat abban az esetben illeti meg kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, illetve, ha az általa felkészített sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya a nevelési év, tanév első napján eléri a harminchárom százalékot.
(5) A (2) bekezdés f)
pontja szerinti pótlék annak a pedagógusnak is jár, aki óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tan
nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács, illetőleg fordító
jeltolmács szakképzettséggel.
(6) A pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak a következő illetménypótlékok adhatók:
a)
felzárkóztatási pótlék annak, aki beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, isk
nevelését és oktatását végzi;
8 / 13
b) kollégiumi pótlék annak, aki kollégiumban nevelő és oktató munkát végez;
c)
különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék annak, aki különlegesen nehéz körülmények között végez nevelő és oktató munkát;
d)
e)
összevont osztályban, csoportban nevelő és oktató pótlék annak, aki állandó jelleggel, kötelező órájának legalább
százalékában összevont iskolai osztályban, illetőleg eredetileg nem vegyes korcsoportúként szervezett óvodában összevont óvodai csoportban végez nevelő és oktatómunkát;
f)
címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói pótlék annak, aki címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói cím kapott.
(7) A (2) bekezdés d) pontjában és a (6) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott pótlék jár, illetve adható a
nevelési-oktatási intézményben a nevelő-oktató munkát segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak is.
(8) A (2) bekezdésben szabályozott pótlékok - az e rendeletben meghatározott keretek közötti - mértékét a
nevelési-oktatási intézményen belül pótlékonként egységesen a kollektív szerződés határozza meg. A (6) bekezdés
szabályozott pótlékok bevezetését a nevelési-oktatási intézmény fenntartója - ha többletköltségvetési támogatás nélkül szükséges költségvetési fedezetet biztosítja - engedélyezi és a Kjt. 71. §-ának (3) bekezdésében meghatározott keretek között meghatározza a pótlék mértékét.
(9)
(10) A közalkalmazott valamennyi pótlékra jogosult, amely feltételeinek megfelel, azzal a megkötéssel, hogy az e
bekezdése alapján kifizetett illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a közalkalmazotti pótlékalap 75%-át.
A korlátozást nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a meghatározott mértéken felüli összeg központi költs
többlettámogatás nélkül biztosítható.
(11) A pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörb
foglalkoztatott közalkalmazottat is megilleti a (2) bekezdés b) és d)-f) pontjában meghatározott pótlék, ha munkaköri feladatként olyan tevékenységet végez, amely az adott tevékenység ellátását segíti, továbbá a h) pontjában megállapított pótlék, amennyiben munkaköri feladatai ellátásához rendszeresen informatikai eszközöket, módszereket alkalmaz, rendelkezik az előírt számítástechnikai szakképzettséggel.
(12) A pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményekben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörb
foglalkoztatott közalkalmazottat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg. A különleges szakértelm igénylő munka utáni pótlék összege a közalkalmazotti pótlékalap 70-100%-a.
(13) A (12) bekezdésben szabályozott pótlék megilleti a pedagógiai szakszolgálat feladatai ellátásá pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat. A gyógytestnevelés szakszolgálat feladatainak ellátása mellett nem vehet igénybe a (2) bekezdés d) pontjában szabályozott gyógypedagógusi pótlék.
Avatar
ilike1

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: ilike1 »

ZSENI!
Én sem vitázok, de kevertek:
- a pótlék az PÓTLÉK;
- a %-os illetménynövekedés egészen más;/nem pótlék!/
- a szakirányú szakképzés és a szakvizsga KÉT különböző dolog!
Tamara azt írta, hogy szakvizsgázott óvodapedagógus és én arra reagáltam!
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Menjünk sorba.
A pótlék az tényleg pótlék, ha használja a végzettségét, ha nem használja, akkor nem kap egy fillért sem.
%-os illetménynövekedést neki a másik fizetési kategóriába sorolás is jelenti, hiszen F-ből G kategóriába lép.
Mi a szakvizsga és a szakképzés közötti különbség azt én is tudom. Itt a honlapon már hónap óta mondogatjuk, hogy nézzék meg mire járnak szakképzést adó vagy szakvizsgát adó képzésre, hiszen nem sokára le jár a törvény által írt határidő. (igaz őt ez nem érinti)
Én is úgy értettem, hogy szakvizsgázott, sőt meg is néztem az iskolája által kiírt pontos megnevezést is.
Lehet, elbeszélünk egymás mellett, de még mindig tartom magam ahhoz, hogy a G fizetési osztálya mellett jár neki a pótlék, ha a megszerzett képzettségét használja.
Már írtam, hogy ez a pótlék csak abban az esetben jár, ha ténylegesen használja. Ha van neki egy kémia tanári diplomája, akkor ez után tuti nem kap pótlékot óvodába.
Avatar
ilike1

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: ilike1 »

ZSENI!
Igen, jár a pótlék AMENNYIBEN megfelel az általad beemelt 15§ (4)-nek! - amit viszont kétlek, hisz amint írja "csak" 3 nebulója SNI-s és szerintem több mint 10 gyereke van a csoportban. Az 5% illetménynövekedés pedig nem jár együtt automatikusan a G-be sorolásával, mert nem szerzett vele új szakképesítést "CSAK" szakvizsgázott óvodapedagógus lett! Tamara nem írta, hogy fejl ped végzettsége is van! Ha lenne, akor más a helyzet...
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Végén még vitatkozunk itt. :D
Én abból gondoltam, hogy van óvodapedagógusi diplomája, mivel említette a G átsorolást 2009. januártól. ;)
Ha szakvizsgázott, akkor meg átsorolják G-be és így megkapja a kettő közötti óriási különbséget. Igazság az, hogy már én sem tudom milyen végzettsége van Tamarának. :)
A 3 SNI lehet kicsit un. gázos, de kilehet belőle hozni egy kis jó indulattal egy kis pótlékot. A másik az, hogy ide nem fejlesztőpedagógus kell, hanem gyógypedagógus kell szerintem.
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1241
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Zseninek adok igazat, a pótlék pedig mindenképpen jár, ha azt használja munkájában, még akkor is, ha csak 1 szem gyerekkel foglalkozik!
Most már csak Tamara kellene, hogy a mi kérdéseinkre adjon választ. Akkor talán meg is fejtjük a rejtvényt :roll:
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Húú, ez jó kérdés. Mit mondtak neked az iskolában? Ott elszokták mondani, hogy "édes lányom", ha elvégzed ezt az iskolát, akkor ilyen és ilyen munkakör betöltésére ad jogosítványt.
Én nem ismerem ezt a képzést, de az oklevélben szereplő megnevezés szerint te jogosult vagy fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére.
Biztos jönnek nálam okosabbak ide a fórumban, akik megtudják neked ezt mondani pontosan. ;)
Avatar
Sophie

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Sophie »

Jó reggelt, és kellemes szünetet és pihenést mindenkinek!

Nekem is sokáig zavaros volt ez a dolog, de megpróbáltam utánajárni.
1. A szakvizsga NEM számít másoddiplomának, de a Közoktatási törvény szerint pl.F5-ből G5-be lép, a megszerzés évét követő jan. 1-től, aki rendelkezik vele. (Kb. bruttó 6-7.000 Ft-ot jelent.) Ez a képzés nem ad újabb szakképzettséget, illetve diplomában szereplő meghatározás: szakvizsgázott pedagógus - és megjelölik a szakirányt.
2. Az 5%-os vagy 8%-os illetménynövekedés azt illeti meg, aki a besorolása alapjául szolgáló szakképzettség mellett újabb SZAKKÉPZETTSÉGET szerzett, és azt a köt. óraszámának legalább 10%-ában használja.
A diplomájában ez szerepel "Szakképzettség megnevezése: fejlesztőpedagógus." A 8% annak jár, aki a besorolása alapját képező szakképzettségén felül két szakképzettséget szerzett és azt 10-10 %-ban használja.
3. A pótlékhoz nem tudok hozzászólni, nekem nem adnak, sni-b után nem tudom, egyáltalán jár-e? Mert nekem - mivel én nem vagyok gyógypedagógus, "csak" fejlesztőpedagógus - ilyen gyerekeim vannak, és nagyon sok BTMN-es.
Remélem tudtam segíteni.
Üdvözlettel: Sophie
Avatar
Tamara

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Tamara »

Sziasztok!
Köszönöm, hogy reagáltatok a kérdéseimre.
Szóval...
Óvodapedagógusi végzettségem van, + szakvizsgáztam differenciáló, fejlesztő pedagógia szakon.
A 3 SNI-sel gyógypedagógus foglalkozik, közülük 2 mozgássérült, ill. az egyikük látássérült is.
"Van még " a csoportban 7 kisgyerek, akik + fejlesztést kapnak (általam). A fejlesztéseket a szakértői bizottság véleménye alapján kapják. A Nev. Tantól kellene jönni szakembernek, aki végzi a fejlesztésüket, de 2 hónap alatt nem történt semmi érdemi... Mint ahogy a tavalyi évben sem...
A vezetőségnek megfelel, ha én fejlesztek, szerintük így rendjén is van a dolog...
Számomra zavaros, nem tudom mit kaphatnék, milyen feltételekkel foglalkozhatnék a gyerekekkel, mert nem egyforma a dolgok értelmezése (főleg ha több pénz kifizetéséről van szó).
Tamara
Válasz küldése