Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Avatar
szaka2

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: szaka2 »

Én fejlesztő pedagógus vagyok. Tanítói diplomám mellé nekem azt tanácsolták, hogy a gyógypedagógus másoddiplomát szerezzem meg. Állitólag ez képessé tesz a fejlesztésre, és SNI-s ellátásra is. Akkor még is jobban jártam volna, ha szakvizsgázom? A szakvizsga kategória lépést, a gyp.diplomám pedig semmit nem jelent előlépésben? Jelentkezzek át, és szakvizsgázzak?
Avatar
csojanosne

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: csojanosne »

Amikor én elvégeztem a gyógypedagógia szakot átkerültem magasabb fizetési kategóriába ( G-be ). Bár úgy tudom, hogy csak akkor veszik figyelembe a másoddiplomádban szereplő végzettségedet, ha azt a mindennapi munkád során használod. Mindenképpen előnyös a gyógyped.-et elvégezni, hiszen hamarosan csak olyanok fejleszthetnek, akik megfelelő papírral rendelkeznek.
Avatar
szaka2

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: szaka2 »

Azt ki állapítja meg hogy használja-e? Ha SNI-s gyereket feleszt, akkor már használja? Hol van ez leírva? A kolleganőm fejleszt SNI-eket, még is csak F-be van. Aki szakvizsgázik, azt átsorolják automatikusan?
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1241
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Aki szakvizsgázik átsorolják. (azért érdemes résen lenni!)
Én is azt javaslom, hogy a gyógypedet végezd el, ha már tanulsz! Ez feljogosít arra, hogy bármilyen SNI-s gyerekkel foglalkozz! 2008. szept. 1-től, SNI-s /enyhe ért. fogy, és diszes / gyerekekkel csakis gyógypedagógus foglalkozhat. Azokkal a tanulókkal akik "csak" lemaradtak a tanulásban, foglalkozhat a fejlesztőped.

Rövidesen mellékelem a törvényt!
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
csojanosne

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: csojanosne »

A gyakorlatban ez úgy működik, hogy mi a hivatalos munkaköröd. Ha pl. a tanítói végzettséged mellé van gyógypedagógus diplomád, de hivatalos fejlesztő órákat nem tartasz, csak a saját osztályod hasznára fordítod a tudásod, akkor nem valószínű, hogy ez átsorolással jár. Tehát fejlesztő munkakörben kell ahhoz dolgoznod, hogy egy többségi iskolában ez pénzt jelentsen. Legalábbis én így tudom.
Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 296
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Lassan jó lenne már ide a fórumra egy jogot ismerő személy is. :)
Én úgy tudom, ha a munkája során használja x%-ban, akkor pénz jár érte. Így szerintem két lehetőség van:
1. hivatalosan használja, ez neki jó és a pénztárcájában is meglátszik. Igaz, milliomos nem lesz ettől!
2. nem hivatalosan próbál a gyerekeken segíteni, ez neki anyagilag nem jó, még inkább nem lesz milliomos.
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1241
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: hogabi »

1.

Közlemény a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ellátását érintő változásokról
2007. január 12.
Lényeges tudni, hogy az érintett gyermekek, tanulók helyzete jelenleg nem változott. Minden olyan kedvezményre jogosultak, mint ez idáig. Utánuk a sajátos nevelési igényű gyermekek után járó normatívát lehet igényelni.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (Kt.) 30.§-a a különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jogot két csoportra terjeszti ki: a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű gyermekekre, tanulókra.

A 2006. évi CXXI. törvénynek a Kt. módosítására vonatkozó rendelkezései - többek között - a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók ellátásában való szakmai együtt- és közreműködési kötelezettségét helyezi át 2008.augusztus 1-jétől a nevelési tanácsadók hatáskörébe.

A szakértői és rehabilitációs bizottságok helyett a - gyógypedagógusokkal, pszichológusokkal, és egyéb szakemberekkel rendelkező, feladatát kisebb körzetben ellátó - nevelési tanácsadók veszik át a rehabilitációs, fejlesztő munka szakmai segítését és koordinálását. Cél a mainál elérhetőbb, hatékonyabb együttműködést, a nevelési, oktatási intézményben nyújtott szolgáltatást biztosító rendszer kialakítása.

A rendszer átalakítására azonban kellő - a még szükséges szakmai és jogszabályi feltételek kialakításához, és az azok alkalmazására történő felkészüléshez megfelelő - időt ad a 2006. évi CXXI törvény. melynek 7. § (4) bekezdése - a 28. § (7) bekezdésben meghatározott, 2008. január 1-jei hatálybaléptetéssel - a Kt. 126. §-ának szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

"126. § Ha a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulót 2008. január 1. előtt a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján az igazgató mentesítette egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól, a mentesítést a 2008/2009-2009/2010. tanévekben a tanulmányok során, továbbá az iskolaváltásnál a felvételi eljárásban, valamint az érettségi vizsgán, és a szakmai vizsgán figyelembe kell venni. A szakértői és rehabilitációs bizottság a 2008. január 1. előtt kezdeményezett eljárást, ha a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata már befejeződött, 2008. március 31-ig befejezi. A szakértői és rehabilitációs bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása nélkül arról hoz szakértői véleményt, hogy a gyermek, tanuló pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Ha a gyermek, tanuló szakértői vizsgálata nem fejeződött be, az iratokat - a szülő értesítése mellett - 2008. január 31-éig megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes nevelési tanácsadónak az eljárás lefolytatása céljából. A szakértői és rehabilitációs bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait, akik tekintetében az eljárást befejezte és szakvéleményt készített - a szülő és a nevelési-oktatási intézmény értesítése mellett - 2008. július 31-ig megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes nevelési tanácsadónak. A nevelési tanácsadók ettől az időponttól kezdődően ellátják az e gyermekekkel, tanulókkal összefüggő feladatokat."

A Kt. módosítása tehát jelenleg illetve a közeljövőben nem tesz szükségessé semmilyen intézkedést sem az intézményfenntartók, sem az intézmények számára. A nevelő, oktató munka szervezése - beleértve a Kt. 52. § (6) bekezdése alapján biztosítandó rehabilitációs célú tanórai foglalkozásokat - az eddigieknek megfelelően történik, s a normatív állami támogatásra is a szakértői és rehabilitációs bizottságok által kiadott szakvéleményekhez kötött gyógypedagógiai ellátásra vonatkozó finanszírozás szerint kerül sor.2.

A törvény nem ismeri a részképességzavaros gyermek fogalmát. A 2007-2008-as tanév végéig a sajátos nevelési igényű gyerekek habilitációs-rehabilitációs célú foglalkoztatása gyógypedagógiai kompetencia függetlenül attól, hogy a gyermek testi/érzékszervi/értelmi fogyatékossága vagy a pszichés feljlődés zavara (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.) miatt sajátos nevelési igényű.
A következő tanévtől is gyp. kompetencia az érzékszervi/testi/értelemi fogyatékos gyerekek ÉS a megismerő funkciók ORGANIKUS EREDETŰ zavara miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
fejlesztése.
Azok a gyerekek viszont, akiknél az organikus eredet nem mutatható ki, átkerülnek a nevelési tanácsadó illetékességi körébe, a fejlesztést számukra a nev. tan. írja elő - és bárki fejlesztheti őket az iskolában. A fizika szakos is. Képtelenség, de egyelőre így van. A nev.tan. aztán majd ellenőrizheti, hogy az ellátás megfelelt-e az általa kiírt fejlesztési tervnek. (Ez vonatkozott már eddig is a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel diagnosztizált gyerekekre.)

A fejlesztő pedagógus kompetenciája pedig az integrációs felkészítésben részt vevő hátrányos helyzetű tanulókra terjed ki.
Az egész kavarodás abból fakad, hogy a fejlesztő pedagógus foglalkoztatását a törvény az IPR-hez köti. Az IPR pedig a hátrányos helyzetről szól és nem a tanulási zavarról vagy a sajátos nevelési igény bármely formájáról.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
Sophie

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: Sophie »

Egy kistérségi konferencián azt az útmutatást kaptuk a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjétől kompetencia témában, hogy az organikusan sérült SNI- s egyértelműen gyógypedagógusi kompetencia, a nem organikus is, ha megoldható. Ha nem oldható meg, akkor fejlesztőpedagógusi, és fejlesztőpedagógusi a TBM-es is. Egyébként lehet ezen vitatkozni, de azt hiszem csak ott van vita, ahol sok a szakember, ahol nem tobzódnak, ott örülnek, ha egyik vagy másik van, és rátestálják az összes problémás gyereket. Persze, jó ha tudjuk hol van a szakmai kompetenciánk határa, de a munkánkat a helyi viszonyok határozzák meg.
Most megy a "presztizsharc" a gyógypedagógusok és a fejlesztők között, de most hallottam Adorján Katalintól, hogy a dys-es gyerekek 20%-a ellátott, a többi 80% semmilyen fejlesztést sem kap, s ez nagyon nagy gond.
Sajnos a dolgok vidéken nem úgy működnek, mint Budapesten, és a városok - falvak helyzete között is óriási a különbség.

Üdv: Sophie
Avatar
éva08

Re: Diploma - végzettség -Ki a fejlesztőpedagógus?

Hozzászólás Szerző: éva08 »

Itt látom a legnagyobb problémát. Tanult kollegáink interaktív táblát igérgetnek, pedig van ahol kréta sincs, a szakszerű ellátásról nem is beszélve. Először talán a legalapvetőbb kérdéseket kellene megoldani, ráérünk utána járni a fellegekben.
Válasz küldése