Szakértői Bizottságtól Nevelési Tanácsadóba, de hogyan?

Ha máshol nem, hát itt meg lehet kérdezni
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Szakértői Bizottságtól Nevelési Tanácsadóba, de hogyan?

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Bizony sajnos így van!! Törvény írja elő! Amíg nincsen nyelvvizsgája, nem kapja meg a diplomáját. Ez annyit jelent, hogy "csak" elvégzett 8 félévet és kész.
Ha 40 éves múlt vagy diszes valaki - és ezt igazolni tudja - akkor tekintenek el a nyelvvizsgától.
Gabi
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"

Avatar
bégé

Re: Szakértői Bizottságtól Nevelési Tanácsadóba, de hogyan?

Hozzászólás Szerző: bégé »

Kedves Mindenki!
Az évkezdéshez ajánlanék egy linket,melyből elsősorban az SNI-s gyerkőcökkel kapcsolatos jogszabályok (VIII. rész) számunkra az érdekesek. Természetesen sok más egyéb törvényi változás is olvasható, itt:
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/tan ... 080731.pdf

Talán egyszerűbb, ha ide be is illesztem az SNI ide vonatkozó részét, azt a bizonyos VIII. részt:
Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez1
Készítette: OKM Közoktatási Főosztály
1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült,
alkalmazása nem kötelező.VIII. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását érintő
változások
1. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
2007. március 31. – december 31. között került sor a pszichés fejlődés zavara miatt sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók hivatalból elrendelt felülvizsgálatának lefolytatására.
A felülvizsgálat alapján készített szakvélemények megállapították:
a) a sajátos nevelési igény fennállását
aa) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenessége miatt, (a továbbiakban: SNI-a)
ab) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt;
b) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség fennállását.
19
2008. szeptember 1-jétől a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók (a továbbiakban:
SNI-b) iskolai fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak. [Kt. 30. § (7) bekezdés]
Az iskolai fejlesztő foglalkozásnak – a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített
szakvéleményben foglaltak szerint, a Kt. 52. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott
időkeretben történő - megszervezéséért a nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős. [Kt.
35. § (4) bekezdés]
A jogszabályi változás nem érinti az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekkel,
az egységes pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény történő együttműködés lehetőségét.
A Kt. 33. § (11) - (12) bekezdése alapján ezek az intézmények a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának
segítésében közreműködhetnek az utazó szakember hálózat működtetésével. Természetesen
elsődlegesen mindig a fejlesztő foglalkoztatásban részesítendő gyermekek, tanulók
szakvéleményében meghatározottakat kell vizsgálni, s a fejlesztés formáját, a fejlesztésben
résztvevő szakembereket annak megfelelően szükséges kiválasztani.
Az SNI-b tanulók iskolai fejlesztő foglalkozások tervezését, szervezését, dokumentálását a
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet (a továbbiakban: R. ) 26/B. §-a az alábbiak szerint szabályozza:
- az iskolai fejlesztő foglalkoztatás heti időkeretét nyolc fős csoportokra kell
meghatározni oly módon, hogy az ellátásra jogosult tanulók számát elosztják nyolccal.
- A csoportra jutó időkeret akkor is felhasználható, ha az osztás alapján a csoportban
nincs nyolc tanuló.
- Ha a csoportot több különböző évfolyamra járó tanulóból szervezik meg, és az egyes
évfolyamokra a Kt. 52. §-ának (3) bekezdése eltérő mértékű heti kötelező tanórai
foglalkozást állapít meg, a fejlesztő foglalkoztatás heti időkeretét a magasabb
évfolyamra megállapított heti kötelező tanórai foglalkozás alapján kell meghatározni.
- Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztési terv alapján történik,
dokumentációja a központilag kiadott egyéni fejlődési lap (a külív nyomtatványszáma:
Tü. 356 r.sz. a belív nyomtatványszáma: Tü. 357 r.sz.).
- Amennyiben a vizsgálat idején tapasztalt állapot, és az annak alapján javasolt fejlesztési
cél elérését szolgáló fejlesztő terápia, az annak végzésére jogosult szakember
végzettsége és szakképesítése azonos, az iskola SNI-a és az SNI-b tanulói részére
biztosított
o iskolai fejlesztő foglalkoztatás,
o az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozás
közös csoportban is megszervezhető. Közös csoport szervezése esetén a fejlesztést
csak gyógypedagógus láthatja el, tekintettel arra, hogy a habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozás megtartására a Kt. 30. § (11) bekezdése alapján gyógypedagógus
jogosult.
Az SNI-b tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellátására – amennyiben ezt a szakértői
vélemény javasolja, vagy lehetővé teszi – a gyógypedagógus mellett más, a megfelelő
kompetenciákkal rendelkező szakember - pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus, a fejlesztési
cél megvalósításához szükséges kompetenciákat szakirányú továbbképzés keretében
elsajátított pedagógus stb.- is megbízható.
2. A szakértői vizsgálat iránti kérelem, az intézmény kijelölése
20
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
vagy enyhe értelmi fogyatékosság vélelmezése esetén a nevelési- oktatási intézmény a
szakértői és rehabilitációs bizottság által történő vizsgálatra csak abban az esetben tehet
javaslatot, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára a nevelési tanácsadás keretében már sor
került. (R. 12. § (3) bekezdés)
- A szakértői és rehabilitációs bizottság a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló részére
nem jelölhet ki olyan nevelési-oktatási intézményt, amellyel a vizsgálatában részt vevő
szakemberek közül bármelyik foglalkoztatási jogviszonyban áll. (R. 14. § (8) bekezdés)

Remélem hasznos lesz!

Avatar
Fodor Zoltán
Adminisztrátor
Adminisztrátor
Hozzászólások: 496
Csatlakozott: 2008.02.26. 18:44
Kapcsolat:

Re: Szakértői Bizottságtól Nevelési Tanácsadóba, de hogyan?

Hozzászólás Szerző: Fodor Zoltán »

Köszönjük! Ha végig olvassuk az egész kiadványt, akkor további hasznos információkat is találhatunk, ami nem teljesen a fejlesztéssel foglalkozik, hanem maga az intézményekkel, foglalkoztatással.
Hasznos olvasmány, ajánlom mindenki figyelmébe.

Avatar
bégé

Re: Szakértői Bizottságtól Nevelési Tanácsadóba, de hogyan?

Hozzászólás Szerző: bégé »

Ígértem, hogy tegnapi szakmai konferenciáról készítek egy jó kis összefoglalót, de felkerült a netre is, így nem fáradozom fölöslegesen.Aztán nagyon nézegessétek, mert elméletileg a legfrissebb szakmai információhoz juthattok ezáltal, legyetek fejlesztő-, vagy gyógypedagógusok!
http://www.heves-ped.sulinet.hu/index_e ... ge307.html
Itt az aktuális információknál: sajátos nevelési igény- iskolák, esélyek, lehetőségek a 2008/2009- es tanévben címmel, letölthető előadások (előadás 1, 2,3) anyagait találjátok!!!!
Kellemes böngészést!

Válasz küldése