Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Minden téma, gond, probléma megbeszélése ebben a topic-ba.
Avatar
borijuco

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: borijuco »

Kedves Mindenki!
A gyáli következő egyesületi találkozón meghívott vendégként részt vesz Metzger Balázs a budapesti 2.számú Szakértői Bizottság vezetője. Arra kértem, hogy röviden foglalja össze a törvényi változások mentén a bizottságok munkáját érintő gyakorlati dolgokat, majd készüljön a "legrosszabbra", mert a megjelent tagok sok-sok kérdésre várnak választ a bizottságokkal kapcsolatban, és nem valószínű, hogy nagyon tapintatosak leszünk. Azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre amiket itt megfogalmaztatok és még bennünk vannak fogunk kapni valamilyen állásfoglalást, ami igaz hogy csak egy bizottság vezetőtől jön majd, de azért valószínűleg általánosan is igaz. A pontos dátumot a Zsolt felteszi a honlapra majd, és mindenkire nagyon számítunk.
Zsuzsi összefoglalóját nagyon köszönjük, és várjuk, lehet, hogy addigra annak nyomán már valamilyen egységes állásfoglalást is össze tudunk rakni, amit megmutatunk a Balázsnak, és ha ő elfogadhatónak tartja, akkor minden szakértői bizottsághoz eljuttatunk az egyesület nevében, akik az ország területén működnek, de természetesen az oktatásért felelős minisztérium felé is továbbítjuk. Ezért mindenkire számítunk, hogy a Zsuzsi által összeállítottakat véleményezze és hozzátegye a saját javaslatait.
Addig is mindenkinek jó munkát és az eddigiekhez hasonló kitartást kívánok! Tudjátok: a remény hal meg utoljára!!!!
Jucó
Avatar
Zsuzsi

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: Zsuzsi »

Panni!

A nevtan és az szb hatáskörét a törvény pontosan meghatározza, a baj az, mindenki a maga módján értelmezi. Jópár évvel ezelőtt mi kaptunk olyan nevtanos véleményeket, amelyeken az szerepelt, hogy a gyerek sni. BNO-t is biggyesztettek mellé. PL a diszgráfiáét. A következményeket pedig nem a nevtan vezetője, hanem az iskola viselte... Nem részletezem, erről egyszer már írtam.
Ezért mondom: egyfajta intézményt!!!
Avatar
ildikó

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: ildikó »

Zsuzsi hsz-ét én úgy értelmeztem, hogy maradjon meg minden intézmény - minden nev.tan. is, meg minden bizottság is, csak ugyan azzal a jog- és hatáskörrel működjenek. Ha a létező összes intézményt nézzük, akkor is az a helyzet, hogy nem győzik a munkát. Ne kezdjék már el megint boncolgatni, hogy kinek mi a feladat - és hatásköre, hanem legyen biztosítva szakember, felszerelés és helyiség a megfelelő munkához. Ha elkezdik átrágni magukat a jogalkotók a feladatokon, hogy melyik tipusú szer - nev. tan. és biz. - mit csináljon és csinálhat, megint ott leszünk, ahol a part szakad. Vagy még nagyobb kavarodás lesz, mint eddig, mert a már "megszokott" dolgok is változni fognak.
Teljes mértékben egyetértek Zsuzsival. Minden intézményre szükség van - lehetőség szerint még többre is szükség lenne, hogy minden gyerekre maradjon elég idő és energia -, minden intézményt meg kell tartani, csak a faladatokat ne osszák le külön nev.tanra és bizottságra.
Avatar
Zsuzsi

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: Zsuzsi »

Kedves Mindenki!
Itt az ígért anyag, lehet rajta vitatkozni.
De ne velem, mert én csak összeállítottam, amiket elmondtunk. Tehát ha valaki úgy érzi, ez nem jó, írja újra, legyen szíves!
Tisztelt ……………………………….!

A Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete az alábbi kérésekkel és javaslatokkal fordul Önhöz, annak reményében, hogy gondolatainkat meghallgatásra és megfontolásra érdemesnek tartja, és az oktatási törvény módosításakor a törvényalkotók figyelmébe ajánlja a mi, tapasztalatokon nyugvó, az oktatási rendszert hatékonyabbá és sikeresebbé tenni szándékozó kérvényünket is.
Javaslataink:
1. Az egész oktatási rendszert érintő javaslatok:
- Az iskolák ne normatív támogatást kapjanak, hanem feladatalapút, hogy ne menjenek tönkre a falusi kis iskolák, amelyek pozitívumai felbecsülhetetlenek.
- Az igazgatóválasztásban a fenntartó egyeztessen a tantestülettel – elvégre az tudja, ki kivel tud és akar együtt dolgozni, és ez a hatékonyság és a jó munkahelyi légkör alapja.
- Legyen az iskoláknak etikai kódexe, ami vitás esetben tárgyalási alap, sőt perdöntő lehet!
- • A tanárképzésben vezessék be a gyógypedagógiai ismereteket (óvónőtől középiskolai tanárig bezárólag) – legyen a felvételi alkalmassági vizsga is egyben!
- Minden iskolában legyen gyógypedagógus, mivel mindben van sni gyerek – bérét ne az iskolának kelljen kigazdálkodni, hanem legyen az állami finanszírozás része.
- A gyógypedagógus kapjon helyet az iskolavezetésben, mert csak így tudja érvényesíteni a gyerek érdekeit, és csak így gátolható meg, hogy a kollégák semmibe vegyék munkáját.
- Amennyiben a továbbiakban is megmarad a nem szakrendszerű oktatás, szakképzettségénél fogva a gyógypedagógus legyen kompetens az órák megtartásában! Megalázó, hogy a 120 órás tanfolyammal felülírják a diplománkat.
- A képzések ne elméletiek legyenek, és ne az íróasztal mögött ülő, gyereket véletlenül sem látott „szakemberek” tartsák, hanem olyan kollégákat bízzanak meg vele, akik már a gyakorlatban is bizonyítottak.
- Minden pedagógus továbbképzés állami finanszírozású legyen.
- Iktassák ki a „tölteléktárgyakat”, - etika, mozgókép kultúra, honismeret - helyette emelkedjen a készségtárgyak óraszáma!
- Fordítsanak gondot az alapoktatás keretében a művészeti nevelésre – pl. legyen lehetőség arra, hogy egy egyszerű hangszeren megtanulhasson mindenki játszani– a zenetanulás egyébként a tanulási képességek nagyfokú fejlődését vonja maga után (ez vonatkozhat a többi készségtárgyra is).
A gyógypedagógiai szakterületre vonatkozó kérések, javaslatok:
- Célszerű lenne a diagnosztikai rendszer és a diagnosztizáló intézmények (nevtan és szb) egységesítése – ha a két intézményrendszer azonos jog- és hatáskörrel működne, elkerülhetők volnának az átfedések és mindennapos félreértések, amelyeknek kizárólagos vesztesei a gyerekek és az iskolák.
- Az sni- kategória jogilag és szakmailag összemosódik - ezek tisztázása elengedhetetlen, mert a gyerekek jogait sérti - az értelmi fogyatékosokra kellene egy egyértelmű, nem diszkrimináló megnevezés.
- Legyen külön kategória az értelmi fogyatékosság, a részképesség-zavar és a fogyatékkal élők fogalma.
- A 2007. évi módosításnak szerencsétlen organikus/nem organikus megkülönböztetése nem csupán szakmailag hibás, de alkalmatlan árnyalt módon kijelölni a fejlesztés és rehabilitáció területeit, azok kapcsolódását - ilyen hibás felosztás Európában sehol sincs.
- Az iskolákból ne vonják ki a gyógypedagógusokat, ne csináljanak belőlük utazó gyógypedagógust a szakszolgálatoknál, mert a körülmények miatt nem töltik be a szerepüket, sok esetben nem is látják a gyereket.
- A rehabilitációs órák megtartása a gyerek kötelező óraszámának terhére történjenek, így biztos megkapja, ami jár neki, és nem érzi büntetésnek a foglalkozásokat.
- A kéttanáros modell helyett inkább hadd vigye ki gyógypedagógus a gyereket óráról - ez pénzben ugyanannyi (2 ember bére), de hatékonyságában összemérhetetlen!
- Ha tanóráról is ki lehetne vinni a gyereket, fel lehetne emelni a fejlesztésre szánt időt minden rászoruló gyermeknél.
- Az intézmények ismét küldhessenek közvetlenül a szakértői bizottságokhoz gyerekeket vizsgálatra, ne csak a szakszolgálaton keresztül.
- Csak gyógypedagógus fejleszthessen!
- Alsó tagozatban nem szerencsés értelmi fogyatékos gyereket integrálni – a mai körülmények között heti 3 órában kellene megtanulnia azt, amire az épeknek 14 órájuk van.
- Véleményünk szerint van jogosultságuk a szegregált intézményeknek – ezek teremtik meg a rászoruló gyerekeknek az esélyegyenlőséget – ugyanis nem minden gyerek integrálható.
- Szakmai felügyelet visszaállítása, hogy az iskolák ne hivatkozhassanak pénzhiányra a fejlesztések elmulasztásáért - ez lenne a biztosítéka annak, hogy a normatívák oda kerüljenek, ahol azt papíron "leadminisztrálják" és arra fordítódjanak, amire ténylegesen kapta az intézmény.
- Fejlesztő szobák kötelező jelleggel történő kialakítása az iskolákban, óvodákban.
- Szótagoló olvasás preferálása minisztériumi ajánlással.
- A másfajta tankönyvek használatával mi magunk diszkrimináljuk az értelmi fogyatékosokat az osztály előtt. A tantervi követelmények is összetaníthatatlanok (pl. 6.-ban a normál tanterv követelményrendszere a Toldi, míg az sni a János vitéz tanítását írja elő) – ezért javasoljuk, hogy az integrált oktatáshoz készüljenek el a tankönyvcsaládok kivonatos, ugyanazt a tananyagot rövidebben és egyszerűbben tartalmazó formái.
Végül, de nem utolsó sorban kérjük, hogy mivel a felsorolt feladatok mindegyike a gyermekek állam által meghatározott ellátását szolgálja, a megvalósításhoz a fedezetet ne az iskoláknak kelljen kigazdálkodniuk, hanem ez legyen a központi költségvetés feladata.
Kéréseink, javaslataink részletezésébe és indoklásába most nem bocsátkozunk, de amennyiben felkérést kapunk rá, ezeket az anyagokat is rendelkezésükre bocsátjuk.
Köszönjük, hogy időt és figyelmet szenteltek ránk, és reméljük, hogy kéréseink, problémáink meghallgatásra és orvoslásra kerülnek!

Tisztelettel:
blablabla…
Hááááááááááát! A formáját nem így álmodtam meg, de a Wordből csak így tudtam átmásolni.
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Kaptam nem régen egy kedves levelet, a következővel szeretné az illető kiegészíteni
általános iskolában lehessen gyógypedagógus legalább alsó tagozaton napközis nevelői állást ellátó személy.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
atram

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: atram »

- Csak gyógypedagógus fejleszthessen!
Ugyan már miért ?
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Kedves Márta!(atram)

Gondolom fejlesztőként dolgozol. Senki nem vitatja sem tanítónak sem tanárnak a munkáját és szaktudását, de az alábbi idézetben benn van a válasz.
Megalázó, hogy a 120 órás tanfolyammal felülírják a diplománkat.
Egy 120 órás tanfolyammal ne akard már összehasonlítani a gyógypedagógus 4 éves tanulmányait!

Látom, nem régen regisztráltál a honlapon. Szeretettel fogadunk mindenkit, a kritikával együtt. De mikor az alább írtakat kidolgoztuk - nem kis munka és időráfordítással, sokunk munkája, ötlete van benne - szeretném megkérdezni, akkor hol voltál?
Zsuzsi volt oly szíves összeszedte és formába öntötte.
Építő jellegű kritikát és javaslatokat várunk, nem azt, hogy bárki szemtelenül feltesz egy kérdést, sértve másokat.
S arra is gondolni kell, hogy ez a honlap nem vicclap, sokan olvassák, s megalkotják rólunk a véleményüket.
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Avatar
Zsuzsi

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: Zsuzsi »

Csak orvos operálhasson!
Ugyan már miért! Én is operátor vagyok az operában! :mrgreen:
Avatar
zsoltzsolt

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: zsoltzsolt »

Zsuzsi!

Köszi az összeállítást, de ezen még elég sok javítanivaló van.
És hibák is.
pl.:
Célszerű lenne a diagnosztikai rendszer és a diagnosztizáló intézmények (nevtan és szb) egységesítése – ha a két intézményrendszer azonos jog- és hatáskörrel működne, elkerülhetők volnának az átfedések és mindennapos félreértések, amelyeknek kizárólagos vesztesei a gyerekek és az iskolák.

A két intézmény eltérő funkciókkal rendelkezik, nem véletlenül vannak "elválasztva". A bizottságoknak pl. hatósági jellegű jogkörük van, ami pl. nem lenne célszerű, egy alapvetően önkéntes igénybevételen alapuló nevtannál.

Iktassák ki a „tölteléktárgyakat”, - etika, mozgókép kultúra, honismeret - helyette emelkedjen a készségtárgyak óraszáma!
- Fordítsanak gondot az alapoktatás keretében a művészeti nevelésre – pl. legyen lehetőség arra, hogy egy egyszerű hangszeren megtanulhasson mindenki játszani– a zenetanulás egyébként a tanulási képességek nagyfokú fejlődését vonja maga után (ez vonatkozhat a többi készségtárgyra is).

ez a kettő üti egymást, vagyis vegyük ki, de azért legyen több készségtárgy. De ezzel a ponttal maúgysem értek egyet :)


- Alsó tagozatban nem szerencsés értelmi fogyatékos gyereket integrálni – a mai körülmények között heti 3 órában kellene megtanulnia azt, amire az épeknek 14 órájuk van. --> ezt kérhetném bővebben??


- Az intézmények ismét küldhessenek közvetlenül a szakértői bizottságokhoz gyerekeket vizsgálatra, ne csak a szakszolgálaton keresztül. --> nem véletlenül megyünk előbb háziorvoshoz , aki végül beutal szakrendelésre. A bizottságok nem veszikfel a nevtanok által felvett teszteket, de ezzel a vizsgálattal megelőzhető a sok indokolatlan küldés és vizsgálatkérés.- A képzések ne elméletiek legyenek, és ne az íróasztal mögött ülő, gyereket véletlenül sem látott „szakemberek” tartsák, hanem olyan kollégákat bízzanak meg vele, akik már a gyakorlatban is bizonyítottak. --> ez kissé - vagy nem is kissé - demagóg. Vagyis ki dönti el az oktatókról, hogy megfelelnek?? Valami állami-népi engedélyező bizottság?

na egyelőre csak ennyi elsőre....
Avatar
hogabi
Moderátor
Moderátor
Hozzászólások: 1423
Csatlakozott: 2008.02.27. 10:23
Tartózkodási hely: Vöröstó
Kapcsolat:

Re: Az általános iskolai oktatásra vonatkozó javaslatok

Hozzászólás Szerző: hogabi »

Zsolt!
Rendben , hogy van hiba, de akkor segítsed átfogalmazni. Ott a kérés is mellette, hogy lehet fogalmazni, Zsuzsi CSAK összeszedte.
Jöhet a javaslat!
Gabi

"Ha egy országot, nemzetet tönkre akarsz tenni, tedd tönkre a pedagógiáját"
Válasz küldése